Amerikaanse economie krimpt met 4.8% in het eerste kwartaal

De markten: kort op de bal

De eerste officiële voetafdruk van wat de coronarecessie zal worden

De groeicijfers van het voorbije kwartaal zijn niet altijd het meest belangrijke rapport voor markt. Het blijft een beetje terugkijken. Vertrouwensindicatoren, maandelijkse reeksen over kleinhandelsverkopen of arbeidsmarktstatistieken spelen meestal korter op de bal. Toch zijn de formele groeicijfers zowat de statistische proef op de som. Ze zijn de harde, officiële, bevestiging van wat we al dachten te weten. Het Amerikaanse 1e kwartaalgroeicijfer had uiteraard iets zeer speciaals. Het overspande twee normale maanden uit het pre-corona tijdperk en één buitengewone maand maart, het begin van de coronarecessie. Een moeilijk te interpreteren mix…

De Amerikaanse economie kromp in het vierde kwartaal met 4.8% op jaarbasis, de scherpste terugval sinds 2008. De consument ging als eerste en tegelijk het hardst op de rem staan (-7.6% kw/kw) met de scherpste terugval sinds het tweede kwartaal van 1980 en veel dieper dan tijdens de grote financiële crisis. Vooral de vraag naar duurzame goederen (-16.1%) en diensten (-10.2%) viel als eerste terug. Het hamsteren van bepaalde goederen zorgde wel nog voor een aanzienlijke stijging van de bestedingen voor niet-duurzame goederen (6.9%). Investeringen daalden al bij al nog relatief matig (-5.6%) door een sterke prestatie van de residentiële bouw. Misschien enigszins verrassend: de voorraadvorming droeg ook licht negatief bij tot de groei. De externe sector beperkte de groeidaling. Ze leverde een positieve groeibijdrage van 1.30% omdat de import veel sneller terugviel dan de import. De start van de crisis had in eerste instantie nog geen deflatoir effect. De zogenaamde ‘Core PCE’ deflator steeg zelfs van 1.3% tot 1.8%.

De marktreactie na het rapport was zoals verwacht beperkt. De markt hadden op het ogenblik van de publicatie van de BBP-cijfers immers vooral aandacht voor berichten dat Gilead een eerste fase heeft afgerond in het onderzoek naar een geneesmiddel tegen corona. De Amerikaanse rentes stijgen marginaal na een eerdere daling. De dollar toont geen duidelijke trend (EUR/USD 1.0850 zone) De beurzen zetten hun opmars verder door de hoop op beterschap in het coronaverhaal, zowel medisch als wat betreft de herstart van de economie.

 

Figuur -Nasdaq 100 future: Beurzen blijven vooral positief coronanieuws zien

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.