Hongaarse centrale bank laat rentes ongemoeid

De markten: kort op de bal

Maar geeft duiding over start van opkoopprogramma’s

De Hongaarse centrale bank (MNB) besliste vandaag over het monetaire beleid. Zoals verwacht liet de MNB de beleidsrente en de depositorente ongemoeid op respectievelijk 0.90% en -0.05%. De centrale bank nam de voorbije maand een reeks maatregelen om naar voorbeeld van tal van andere centrale banken de coronacrisis te lijf te gaan. Zo richtte ze een nieuw programma op waarmee ze op de secundaire markt Hongaarse overheidsobligaties aankoopt, blies ze het stof van het programma waarmee ze obligaties gedekt door hypotheken opkoopt, lanceerde ze een nieuwe termijndepositofaciliteit, bracht ze (anticyclische) kapitaalbuffers tot 0% én kondigde ze het Funding for Growth Scheme Go! op teneinde ondernemingen van voldoende en betaalbare financiering te voorzien. Vandaag was het voor de markten vooral uitkijken naar de retoriek van de centrale bank in haar beleidscommuniqué.

De MNB trapt af door te communiceren dat het behouden/bereiken van prijsstabiliteit, financiële stabiliteit en het ondersteunen van het economische beleid van de overheid, bovenaan haar to do-list staan. De centrale bank hoopt geleidelijk aan de negatieve gevolgen van de coronacrisis op te vangen om de economie opnieuw te stutten. De MNB onderstreept nogmaals het belang van de genomen maatregelen. De centrale bank getuigt dat vertrouwensindicatoren, sectorspecifieke data en arbeidsmarktcijfers wijzen op een krimp van de economische activiteit. Meer specifiek verwacht ze een aanzienlijke groeivertraging in het eerste jaarhelft ten gevolge van het coronavirus. Daarna rekent ze op de sterke fundamenten van de Hongaarse economie en verwacht ze een geleidelijk herstel van de binnenlandse groei, de arbeidsmarkt, de kredietverlening en de handel. De inflatie zal door de tragere groei en de scherpe daling van brandstofprijzen de komende maanden wel tijdelijk onder de 3%-inflatiedoelstelling zakken. Kerninflatie wordt verwacht te dalen tot 3.2%-3.5%.

Verder maakte de centrale bank ook de details bekend van de programma’s waarmee ze op de markt Hongaarse overheidsobligaties en obligaties gedekt door hypotheken opkoopt die op 4 mei van start gaan. De MNB richt zich tot looptijden langer dan 3 jaar. Voor het opkopen van overheidsobligaties wendt ze zich tot de secundaire markt, voor obligaties gedekt door hypotheken maakt ze ook aanstalten op de primaire markt. De programma’s worden herzien nadat ze 1 000 miljard HUF hebben bereikt of wanneer de MNB ze niet langer nodig acht.

De MNB neemt akte van de historische val van de Hongaarse forint. De forint kende de voorbije maand een historische koersval tot een diepterecord van EUR/HUF 369.54! Het muntenpaar herstelde sindsdien wel tot maar blijft noteren aan een historisch hoog (zwak in forint-termen) niveau. De forint verzwakte marginaal na de beleidsvergadering tot EUR/HUF 356. EUR/HUF 350 kan een eerste belangrijke referentiepunt voor de centrale bank om de modaliteiten van sommige programma’s wat bij te stellen.

EUR/HUF

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.