Italië ontsnapt aan ratingverlaging

De markten: kort op de bal

Italiaanse obligaties sprinten hoger

Kredietbeoordelaar S&P nam vorige week vrijdag na Europese sluiting Italië nog eens grondig onder de loep. Bij de meeste agentschappen noteert Italië 2 trapjes boven ‘junk bond’ status, zo ook bij S&P (BBB). Dat veranderde na vrijdag niet. Voorlopig althans, want S&P behoudt wel de vooruitzichten op negatief. De publieke schuld is torenhoog, aldus S&P, maar dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een relatief lage private schuld. De kredietbeoordelaar schat dat de fiscale steunmaatregelen het tekort dit jaar tot ver boven 6% kunnen sturen, waardoor de schuldgraad kan oplopen tot een stevige 153%. Het agentschap waarschuwt dat een kredietverlaging daarom nog steeds mogelijk is indien Italië er niet in slaagt om de schuldgraad stelselmatig en duurzaam te verlagen in de volgende drie jaar. Ook een zodanige verslechtering van de kredietvoorwaarden dat ze de stabiliteit van de publieke financiën in gevaar brengen, kan voor S&P een reden zijn om de trekker alsnog over te halen.

S&P wierp vrijdag ook nog een blik naar de Griekse staatsfinanciën. S&P verwacht dat het coronavirus de Griekse groei met zo’n 9% zal doen krimpen. Die inschatting is uiteraard onderhevig aan bijzonder veel onzekerheid en veel hangt af van de verdere evolutie van de pandemie. Maar de ruime fiscale buffers die S&P ziet, vrijwaren Griekenland wel van een onmiddellijke ratingverlaging. Het behoudt daarom de kredietstatus van BB- maar verlaagt de vooruitzichten van positief naar stabiel.

Italiaanse overheidsobligaties slaken vanmorgen een zucht van opluchting. Hoewel de kans relatief klein was dat S&P overging tot een ratingverlaging, en al zeker een van twee trapjes, hielden beleggers toch de adem in. De kredietrisicopremie t.o.v. de Duitse tienjaarsrente daalt 8 basispunten. Griekenland doet nog beter (-14 basispunten) al is de beweging van vandaag ook wel in belangrijke mate sentimentgedreven. We stellen vast dat de rest van de Europese periferie het eveneens goed doet (Spanje en Portugal -7 bpn).
 

Kredietrisicopremies: Italië (zwart), Griekenland (groen)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.