Oliestorm voorlopig even uitgewoed

De markten: kort op de bal

Aandacht verschuift naar de data….

Flag EU

De waanzinnige beweging op de (Amerikaanse) oliemarkt eerder deze week (negatieve olieprijzen voor kortste futures) bekoelde gisteren wat. Een echt economische reden zagen we niet. Olie (zowel WTI als Brent) krabbelde voorzichtig hoger, maar blijft op niveaus die we enkele weken geleden zo goed als onmogelijk beschouwden. Toch was het voldoende voor een herstel op de beurzen. Ook de (lange) rentes gingen enkele basispunten hoger. Op de wisselmarkt was het beeld eerder verdeeld. De euro kon een aanvankelijke winst niet vasthouden. Uiteindelijk won de dollar op punten, ondanks het positieve risicosentiment.


Vandaag komen de data opnieuw meer in beeld. De Aziatische beurzen bouwen vanmorgen voorzichtig verder op het positief sentiment in gisteren op WS. Het PMI vertrouwen in Japan en Australië kelderde verder. Vooral activiteit in de dienstensector gaat ongemeen fors in de remmen (22.8 in Japan, 19.6! in Australië). Later vandaag komen Europa, het VK en de VS aan bod. Eerder deze week zorgde het ZEW vertrouwen in Duitsland nog voor een optimistische noot, maar het is weinig waarschijnlijk dat de PMI’s die korter bij de economische activiteit aansluiten, eenzelfde signaal zullen geven. In de VS geven de wekelijkse werkloosheidsaanvragen de koorts weer op de arbeidsmarkt. Op zich zijn de markten voorbereid op slecht nieuws. In dat opzicht zegt een eventuele reactie minstens evenveel over het marktsentiment dan over de data.

Via een video-top proberen de Europese leiders een stap voorwaarts te zetten op weg naar een Europees gecoördineerd antwoord op de crisis. De verdeeldheid tussen Zuid en Noord over een Europese financiering blijft in alle waarschijnlijkheid een moeilijke horde. De Europese Commissie wil, bij wijze van compromis, vooral via de Europese begroting werken. We gokken erop dat er vooruitgang wordt gemeld, maar dat er verder wordt gewerkt aan de ‘details’. Overigens, in Duitsland is er wel een politiek akkoord over een bijkomende fiscale stimulering van €10 mld. Op zich is dat goed nieuws voor de (Duitse) economie. Anderzijds is het nog maar eens een illustratie van de gefragmenteerde aanpak in Europa, waarbij (begrijpelijk) de landen met de meeste fiscale ruimte hun economie het meest kunnen steunen. Vanuit Europees perspectief laat dat toch wat gemengde gevoelens achter.


Europese beurzen zijn vanmorgen verdeeld gestart. Het is wel nog iets te vroeg om te concluderen of het herstel na de ‘oliecrisis’ zich doorzet. Op de wisselmark bewogen de meeste grote muntcombinaties zich de voorbije dagen in een relatief enige band. Slecht nieuws kan EUR/USD opnieuw richting de steunzone van 1.0770 duwen al gaan we voorlopig niet uit van een nieuwe, blijvende neerwaartse trend van EUR/USD.
 

Figuur - EUR/USD: op weg naar de 1.0770 steunzone?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.