Investeerders hebben vertrouwen in de Duitse economie…

De markten: kort op de bal

… maar risk-off blijft markten domineren

De indicator van ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsofsung) die peilt naar de verwachtingen van beleggers over de Duitse economie veert deze maand onverwacht op na een historische crash vorige maand. De deelreeks die peilt naar de verwachtingen voor de komende drie tot zes maanden klom onverwacht van -49.5 tot 28.2! Economen hadden slechts een beperkt herstel tot -42 verwacht. De inschatting van de actuele situatie werd wel nog somberder (-91.5 van -43.1). Beleggers verwachten dat de Duitse economie in het eerste en tweede kwartaal krimpt maar daarna weer de draad oppikt. Wanneer we kijken op sectoraal niveau zijn de resultaten uiteenlopend. Hoewel de coronacrisis het grootste deel van de Duitse economie zal treffen, verwachten tal van beleggers dat de impact op sectoren zoals farmaceutica, telecommunicatie, IT, kleinhandel en nutsbedrijven beperkt kan blijven of op termijn zelfs positief zal zijn. Men is vooral bekommerd om de impact op van de crisis op de activiteit van export- en productiegerichte bedrijven zoals de autosector, chemie, staal of elektronica en machinebouw.
Duitse investeerders zijn zich bewust van de mokerslag die de corona-pandemie uitdeelt aan de Duitse economie maar zien licht aan het einde van de tunnel. Investeerders hebben er het volste vertrouwen in de dat de Duitse economie in het derde kwartaal weer gradueel herstelt door tal van monetaire maatregelen, een grote dosis fiscale steun en de versoepeling van strenge quarantainemaatregelen. Duitse beleggers zijn ook optimistischer over de economische vooruitzichten in de bredere eurozone (-23.9 van -46.9 in maart).


De marktreactie op het relatief positief rapport was vrij beperkt. De euro tikte heel even lichtjes hoger maar gezien de risk-off positionering vandaag, nam King dollar algauw de bovenhand. Het muntenpaar handelt om en bij EUR/USD 1.083. De Duitse 10-jaarsrente daalt vandaag tot 4 bpn door de risk-off en kan niet profiteren van de positieve toon van de ZEW-indicator. Donderdag krijgen we met het PMI-bedrijfsvertrouwensindicator een volgend ijkpunt voor de Duitse en Europese economie. Die indicatoren zijn ook iets meer gericht op de ontwikkelingen in de reële economie, eerder dan op de inschatting investeerders en zijn daarom in de huidige context van meer belang.
 

Figuur - EUR/USD-steunzone van 1.0770 nog steeds niet echt ver weg

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.