Goede jobcijfers vallen iets onder de verwachtingen uit

De markten: kort op de bal

Slaat krapte op de arbeidsmarkt (uiteindelijk) toe?

Flag US

Het officieuze arbeidsmarktrapport (ADP) onthulde zopas een toename van de Amerikaanse werkgelegenheid in november met zo’n 179 000 nieuwe jobs. Geen slechte prestatie, maar wel minder dan verwacht (195 000). Het bulk van de nieuwe jobs situeert zich in de dienstensector (+ 163 000). De werkgelegenheidsgroei in de verwerkende nijverheid (+ 16 000) was de laagste in bijna 2 jaar. Ook de wekelijkse werkloosheidsaanvragen stelden lichtjes teleur. Het aantal aanvragen daalde deze week van 235 000 tot 231 000 vs. 225 000 verwacht. Dat blijft historisch laag, maar we merken wel de opwaartse trend van het aantal aanvragen sinds eind september op.

De goede cijfers gaan hand in hand met een zeer sterke Amerikaanse arbeidsmarkt. Maar de jobcijfers suggereren wel dat bedrijfsleiders steeds moeilijker arbeidskrachten vinden. Het aantal vacatures blijft op een historisch hoog niveau. Het lange termijn gemiddelde van de ADP-werkgelegenheidsgroei brokkelde sinds half 2018 af tot onder 200 000. Ook de uitbodeming van de wekelijkse werkloosheidsaanvragen is een signaal. Die ontwikkeling is op zich niet verrassend en is een simpele economische logica. Het is wel een om in het achterhoofd te houden, zeker met de publicatie van de “officiële” payrolls die morgen gepland staat. De gemiddelde loongroei is zeker het opvolgen waard.

Op de wisselmarkt wint EUR/USD terrein sinds de iets minder dan verwachte cijfers. De opwaartse beweging versnelt zelfs maar dat is wellicht eerder technisch geïnspireerd. Het paar noteert rond 1.139. Krijgen we nog een test van de 1.14-zone?
 

Figuur - EUR/USD veert op na lager dan verwachte ADP-werkgelegenheidsgroei

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.