Is er een bodem voor de olieprijs?

De markten: kort op de bal

Vooral Amerikaanse markt wordt overspoeld…

Flag EU

De coronacrisis zal voor veel sectoren nog lang zijn sporen nalaten. De oliesector is er daar zeker één van. Een vat WTI (West Texas Intermediate) dat wordt geleverd in mei kost op de Amerikaanse termijnmarkt nu minder dan $ 14, het laagste niveau in meer dan 20 jaar. Het akkoord van OPEC+ vorige week om de productie te beperken kan de markten voorlopig niet overtuigen.


Er spelen hier zeker technische factoren mee. Brent ruwe olie staat ook onder druk maar de daling is minder uitgesproken. De iets langere Amerikaanse futurecontacten noteren ook nog aan hogere niveaus. Toch is de conclusie duidelijk: zeker op korte termijn is zowat iedereen olie liever kwijt dan rijk. Verschillende producenten bieden naar verluidt grote korting aan. We zagen zelfs al een artikel op een financieel nieuwsagentschap waar een analist het niet uitsloot dat producenten tijdelijk zouden moeten betalen om van hun olie af te geraken. Hoe dan ook, het overaanbod is duidelijk. Tot op heden werd dat aanbod vooral gestockeerd, maar ondertussen zitten de olietankers en pijpleidingen zo goed als vol. Dit is een eindig verhaal.
Zoals voor vele andere takken van de economie is er maar één structurele oplossing voor dit probleem: de vraag moet aantrekken, of de markt moet minstens het gevoel hebben dat dat proces in een niet al te verre toekomst op gang zal komen. Op zich is de daling van de olieprijs natuurlijk een welkome kostenbesparing voor olie-importerende economieën zoals Europa of China. Anderzijds, kan de dalende olieprijs de indruk versterken dat het herstel van de globale vraag al bij al maar traag op gang komt.


In de VS zorgt de dalende olieprijs nog voor een reeks andere problemen. De Amerikaanse consument zal er natuurlijk best blij mee zijn, maar vele alternatieve producenten hebben een olieprijs nodig die (veel) hoger is dan het huidig niveau. Bovendien torsen ze vaak een hoge schuld en hebben ze dikwijls een lage kredietscore. Kortom, de lage olieprijs dreigt voor kredietproblemen te zorgen, onder meer in bepaalde segmenten van de high-yield obligatiemarkt. Nu de (Amerikaanse) overheid grote delen van de economie stut met kredieten (die mogelijk kunnen kwijtgescholden worden onder bepaalde voorwaarden) doemt dan ook het debat op of, en zo ja in welke mate, ook de Amerikaanse olie-industrie met belastinggeld overeind moet worden gehouden. Bovendien genereerde die oliesector de voorbije jaren veel investeringen. Ook die dreigen stil te vallen, met uiteraard grote gevolgen voor toeleveranciers en voor de globale Amerikaanse groei op iets langere termijn . Of hoe een op zich positief neveneffect van de coronacrisis via allerlei kanalen toch ook weer voor veel bijkomende problemen zorgt. Vanuit marktstandpunt is een aanhoudend zeer lage/nog lagere olieprijs toch eerder teken van stress en onzekerheid, hoe blij we ook zijn de lagere oliefractuur.
 

Figuur - WTI olie op laagste peil in meer dan 20 jaar.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.