Joe Sixpack voelt de corona mokerslag

De markten: kort op de bal

Paniekgevoel overheerst op de markten

Flag EU

Dat de coronaslag een detrimente impact heeft op de Amerikaanse economie, bleek al na de erbarmelijke arbeidsmarktcijfers twee weken geleden. Het coronavirus dwong een massa bedrijven tot sluiting waardoor tal van Amerikaanse gezinnen zonder werk zitten en krap bij kas zitten. Vandaag waren alle ogen gericht op Joe Sixpack, tot nader order verantwoordelijk voor het Amerikaanse succesverhaal, en hoe hard de steunpilaar van de economie kreunt onder de coronacrisis.

De Amerikaanse kleinhandelsverkopen namen een recordduik van 8.7% (m/m) in maart, na een relatief bescheiden daling van 0.4% in februari, door de strenge lockdownmaatregelen die Amerikaanse bedrijven achter slot en grendel staken en consumenten thuis hielden. De details tonen dat vooral verkopen van kledingwinkels (-50.5%), meubelzaken (-26.8%) en restaurants en cafés (-26.5%) de hardste klappen kregen te verduren. Ook brandstofprijzen kenden een sterke terugval (-17.2%) door de gekelderde olieprijzen. De omzet van voeding- en drankwinkels sprong daarentegen 25.6% hoger naarmate de Amerikanen zich naar de supermarkten haastten om te hamsteren. De maatstaf die geen rekening houdt met volatiele componenten (waaronder auto- en brandstofuitgaven) dook 3.1% m/m volgend op de -0.2% de maand ervoor.

Bovendien stond er vandaag ook een andere belangrijke indicator op de agenda: het vertrouwen in de verwerkende nijverheid in de regio New York (Empire Manufacturing). Die crasht van -21.5 in maart tot een diepterecord van -78.2 in april! De markt verwachtte “slechts” een terugval tot -35. Noteringen onder 0 wijzen op contractie in de sector. Details tonen schrijnende lezingen voor belangrijke deelcategorieën zoals nieuwe orders (-66.3 vs. -9.3), tewerkstelling (-55.3 vs. -1.5) en verschepingen (-68.1 vs. -1.7). De deelindicatoren die peilen naar de verwachte situatie binnen zes maanden deden het algemeen wat beter naarmate gouverneurs een actieplan beogen om bepaalde quarantainemaatregelen geleidelijk aan te versoepelen.

De erbarmelijke cijfers zijn de markt niet ontgaan. Europese beurzen zakken lager en noteren tot meer dan 3% in het rood. Amerikaanse beurzen nemen een duik. Op de wisselmarkt profiteert de dollar. EUR/USD kende vandaag een neerwaarts parcours van de hoge 1.09-zone tot het huidige 1.087 en geeft daarmee de belangrijke steun in de buurt van 1.09 op. Een op het eerste gezicht vreemde reactie maar sentimentgedreven door de vlucht naar de ‘veilige’ greenback.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.