Risicorally op lemen voeten

De markten: kort op de bal

Lage volumes maskeren marktbewegingen

vlagecOpening

De handelsweken rond Pasen vormen vaak het decor van onverklaarbare marktbewegingen die gebeuren aan sterk verminderde volumes. Hoewel de nieuwsstroom rond het coronavirus hoofdzakelijk negatief bleef, zagen we sinds begin vorige week een plotse verbetering van het risicoklimaat. Vooral de veerkracht van de beurzen valt in die omstandigheden op. De lockdownmaatregelen worden in de meeste landen tot de eerste helft van de maand mei verlengd terwijl de plannen om ze terug te rollen voorlopig meer “blabla” dan “boemboem” zijn. De nieuwe groeivooruitzichten van het IMF leken gisteren rechtstreeks uit de pen van Stephen King te komen. Meer en meer bedrijven slaken de noodkreet terwijl de overheid sommige sectoren moet stutten. Gisteren bereikten de Amerikaanse schatkist en een groot aantal luchtvaartmaatschappijen een akkoord rond een redding. Amerikaanse grootbanken trapten het resultatenseizoen in mineur af. Het wordt waarschijnlijk de rode draad de volgende weken. De meeste bedrijven zullen ook karig zijn met hun prognoses voor de volgende maanden gegeven de huidige onzekerheid. We vragen ons luidop af of veel marktpartijen wachten op iets betere koersen om opnieuw risicovolle activa van de hand te doen. De Europese beurzen noteren vandaag met verliezen van 1.5%.


Wat de wisselmarkt betreft, volgen we de logica dat de dollar wat van zijn pluimen verloor nadat de Fed de dollarkraan voor binnen- en buitenland opende. Als nu uit de cijfers blijkt dat de Amerikaanse economie het in relatieve termen minder goed doet dan andere economische zones, kan dat verval zich voortzetten. De bedrijfsvertrouwensindicator voor de regio New York voor de maand april dreigt het begrip catastrofaal deze namiddag te herdefiniëren. Amerikaanse kleinhandelsverkopen en industriële productiecijfers voor de maand maart zullen een eerste echte voeling geven met de realiteit. EUR/USD zigzagt ondertussen al een week tussen 1.09 en 1.10. De euro beweegt ondanks dollarzwakte met de rem op. Het mistroostige Eurogroepakkoord van vorige week donderdag bevestigt waarom. Europa blijft een som van natiestaten. Kredietrisicopremies t.o.v. Duitsland stijgen ondanks de dagelijkse aanwezigheid van de ECB om de obligatiekoersen te helpen stutten.


De lange rentes (10-j.) in Duitsland en de VS zoeken een nieuw kortetermijnevenwicht. Handelsbanden tussen respectievelijk -0.5% en -0.3% en 0.6% en 0.8% zijn nieuwe ijkpunten.
 

Figuur - EuroStoxx 50

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.