Primaire markt voor bedrijfsobligaties met rommelkrediet heropent…

De markten: kort op de bal

… Dankzij Fed

Flag US

Voor de meeste Europese investeerders gaat de handelsweek vandaag pas van start. In de VS was het verlengde paasweekend gisteren al voorbij. Daarbij zagen we de terugkeer van een opvallende afwezige: verschillende Amerikaanse bedrijven met een kredietbeoordeling beneden BBB- (“rommelkrediet”) slaagden erin gezamenlijk $2 miljard op te halen via het plaatsen van nieuwe bedrijfsobligaties. Die deelmarkt is een tijdlang slechts uiterst beperkt open geweest. Het risicovolle karakter van die bedrijfsobligaties zette ze in het uitstelraam tijdens de paniekbewegingen van de voorbije maand. De prijsdaling lokte een synchrone rentestijging op de secundaire markt uit tot meer dan 11%, het hoogste niveau sinds de crisis van 2008. Investeerders vrezen dat (sommige) bedrijven met minder gunstige kredietprofielen de coronapandemie niet zullen overleven. Een liquiditeitsprobleem (gebrek aan cash flow) kan zich omzetten in een solvabiliteitsprobleem (problemen met aflossen van schulden) als de lockdownmaatregelen nog lang in voege blijven.
Vanwaar komt de plotse interesse van investeerders dan om terug “in zee” te gaan met deze bedrijven? Opnieuw moeten we in de richting van de Amerikaanse centrale bank kijken. Die kondigde vorige week donderdag nog maar eens een reeks noodmaatregelen eraan. Één ervan houdt de aankoop van ETF’s in die de markt bedrijfsobligaties (< BBB-) volgt. Een tweede maatregel omvat het aankoopprogramma van bedrijfsobligaties. De Fed koopt enkel obligaties met een goede kredietrating, maar neemt een foto van de situatie op 22 maart. Bedrijven die door S&P, Moody’s of Fitch daarna veroordeeld werden tot rommelkrediet (vb. Ford) vallen dus toch nog in aanmerking. Op de secundaire markt vielen de rentes voor deze obligaties terug tot de buurt van 9%.
 

Grafiek: US High Yield Index (uitgedrukt in prijzen)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.