Oliedeal: pleister op een zere wonde?

De markten: kort op de bal

Markten reageren lauw

vlagecolie

De olieprijzen zijn op korte tijd gekelderd nadat de oliemarkt een dubbele (!) mokerslag kreeg van de met corona gepaard gaande vraagkrimp én de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland. Die laatsten leken vorige week water bij de wijn te doen in de hoop de forse daling van de olieprijzen een halt toe te roepen. Na dagenlang gekibbel lag er vrijdag dan eindelijk een deal op tafel. De OPEC+, het met o.a. Rusland aangevulde oliekartel, kwam na een marathonvergadering met een akkoord op de proppen om de gezamenlijke olieproductie tijdelijk met 9.7 miljoen vaten – equivalent aan 10% van de globale productie – te knippen vanaf mei tot april 2022. Het akkoord stond vrijdag al grotendeels in de steigers maar Mexico vormde een struikelblok, die zag het niet om volgens het oorspronkelijk akkoord een productieknip van 400 000 vaten per dag op zijn rekening te nemen en wilde niet verder gaan dan 100 000 vaten per dag. Daarop deed de Amerikaanse president Trump zijn duit in het zakje door de Amerikaanse productie met 300 000 vaten terug te schroeven om alsnog de deal te forceren.

De prijzenslag tussen Riyad en Moskou stuurden olieprijzen de dieperik in naar hun laagste peil sinds de vroege jaren 2000! De prijs van een vat Brent-olie tuimelde op een ruime maand tijd tot in de lage $20 regionen. Maar ondanks de ongeziene productieknip reage(e)r(d)en de markten lauw, olieprijzen profiteren nauwelijks van de historische deal. De prijs van een vat Brent-olie steeg aanvankelijk sterk nadat de markten ontwaakten na het paasweekend maar gaf algauw de winsten op en stabiliseert nabij $31.95.

Too little too late? De hamvraag luidt of het akkoord voldoende is om een door de coronaviruspandemie geteisterde markt te redden. Beleggers twijfelen of de deal olieprijzen kan opkrikken nu de wereldeconomie stilstaat. Bovendien gaat de productieknip pas in op 1 mei, voldoende tijd dus om olievoorraden in te slaan waardoor de olieprijzen onderdruk kunnen blijven staan. Dan is nog maar de vraag hoe ver het engagement reikt van de landen om zich aan de afspraken te houden… Saudi-Arabië gaf alvast aan dat ze haar olie nog steeds aan een fikse korting zou aanbieden in Azië en geeft daarmee de strijd om marktaandeel niet (volledig) op. De productievermindering vermijdt in eerste instantie een vrije val van de olieprijs, maar een prijsstijging lijkt gegeven de dramatische vraaguitval voorlopig niet aan de orde.
 

Ruwe Brentolie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.