Fed zet volgende stap in de ‘financiering’ van de Amerikaanse economie

De markten: kort op de bal

Nieuw pakket kan bijkomend $2.300 mld in de economie pompen

Flag US

Het monetaire beleid in de VS en daarbuiten zorgde recent voor een inflatie aan afkortingen van programma’s die de liquiditeitsverschaffing naar markten en de kredietverlening naar de economie moeten ondersteunen en/of terug op gang brengen. Die lijst is vandaag weer wat langer geworden. De Fed neemt opnieuw initiatieven op een hele reeks terreinen. We sommen er enkele op.

De Fed gaat onder meer financiering voorzien voor een overheidsprogramma dat bedrijven leningen geeft die hen in staat moet stellen werknemers in dienst te houden. De Fed faciliteert ook het zogenaamde Main Street lening programma. Dat programma voorziet $600 mld voor KMO’s. Onder dit programma kunnen bedrijven met een omzet tot $2.5 mld en met een personeelsbestand tot 10 000 werknemers een lening krijgen tot vier jaar waarop voor het eerste jaar geen rente of afbetaling moet gebeuren. Ze moeten zich in dat kader wel engageren om mensen in de mate van het mogelijke op de loonlijst te houden. Banken die de kredieten verlenen, nemen een klein deel van het kredietrisico. Voor het overige wordt het kredietrisico voor de centrale banken afgedekt door een gedeeltelijke garantie van de Schatkist. Voorts breidt de Fed ook de actieradius uit van programma’s om kredieten van bedrijven in de primaire of secondaire markt op te kopen (PMCCF, SMFFF, TALF). Die programma’s kunnen nu tot $850 mld dollar aan krediet ondersteunen. Onder bepaalde voorwaarden kan de Fed nu ook papier met een rating beneden ‘investment grade’ op haar boeken nemen. De Fed maakt daarnaast ook $500 mld vrij voor kredietverlening aan lokale overheden. Ook bij die twee laatste programma’s wordt het mogelijke kredietrisico afgedekt door een gedeeltelijke garantie van de schatkist (noem het een soort equity tranche).Hoewel de activiteiten van de Fed zich uiteraard binnen het wettelijk kader van haar mandaat bevinden, wordt de grens tussen monetaire beleid, fiscaal beleid en kredietverlening door de centrale bank met deze programma’s opnieuw vager.

De nieuwe concrete acties van de Fed ondersteunen het relatief constructief sentiment op de markten van de voorbije dagen. De Amerikaanse beurzen openen met winsten van de orde van grootte van 1.0% en bouwen daarmee hun opwaartse trend verder uit. De actie van de Fed neutraliseert ook een mogelijke negatieve marktreactie op een nieuwe opsprong in de wekelijkse werkloosheidsaanvragen (6.606 000). De obligatierentes gaan enkele basispunten hoger na een eerdere neergang, maar de stijging blijft beperkt. In lijn met de reactiefunctie die we recent al kenden, daalt de dollar op goed nieuws, zelfs/ook als het uit de VS komen, volgens dezelfde logica waarbij slecht nieuws, uit welke hoek ook, meestal goed was voor de dollar. EUR/USD probeert opnieuw boven 1.09 post te vatten.
 

Figuur - EUR/USD: Nieuwe maatregelen Fed zorgen voor ontspanning. Dollar daalt!

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.