Bank of England en de regering nemen gecoördineerde actie

De markten: kort op de bal

Het pond reageert afwachtend

Flag UK

Laten we even terugblikken. Een maand geleden maakte de Bank of England (BoE) en de Britse regering hun antwoord bekend op de corona pandemie: de BoE knipte haar beleidsrente met 50 basispunten terug tot het niveau van 2016-2017 van amper 0.25% en kondigde allerhande bijkomende (technische) maatregelen. De rente werd later bijgesteld tot 0.1%. Ondertussen trok de Britse regering zo’n £30 miljard uit om de (economische) gevolgen van de pandemie te lijf te gaan. Vandaag hebben de Britse monetaire en fiscale autoriteiten opnieuw een gecoördineerd front neergezet. De BoE gaat de schatkist rechtstreeks geld toestoppen, op die manier gaat het monetaire beleid rechtstreeks het fiscaal beleid financieren…
Concreet wordt er beroep gedaan op de zogenaamde Ways and Means facility, de lopende rekening van Financiën bij de Bank of England. Die bedraagt normaal gezien slechts £370 miljoen en wordt nu uitgebreid tot een onbeperkt bedrag. In de hoogdagen van de financiële crisis werd de faciliteit in een soortgelijke actie uitgebreid tot £20 miljard. Middels de faciliteit hoopt de regering snel geld op te halen om de mokerslag van de coronacrisis het hoofd te bieden in plaats van de geldmarkt aan te boren.

De hamvraag luidt of dit slechts een noodgreep is of getuigt dit van een drastische regimewisseling? Volgens het communiqué is het gebruik van de Ways and Means faciliteit slechts een tijdelijke noodoplossing om de kasstromen van de overheid glad te strijken en de geldmarkt niet te verstoren. De markten blijven wel de voornaamste financieringsbronnen. Dat laat de Britse regering toe om snel veel geld te vergaren om deze fondsen door te sluizen naar bedrijven en gezinnen die kreunen onder de gevolgen van de gezondheidscrisis en snel geld nodig hebben. Enkele weken geleden zei BoE gouverneur Andrew Bailey nog dat de faciliteit slechts een herinnering aan het verleden is en dat de centrale bank nooit zou overgaan tot een permanente financiering van het fiscale beleid. Dat zou immers de geloofwaardigheid van de centrale bank schaden en haar onafhankelijkheid ondermijnen. Sleutelwoord is permanent, zeg nooit nooit… Een andere vraag is of dit mogelijks de inflatie kan aanwakkeren. Gegeven het tijdelijk karakter van de maatregel, gaan we daar tot nader bericht niet van uit. Het besluit toont wel de druk op de openbare financiën ten gevolge van de coronacrisis. Minister van Financiën Rishi Sunak zal nu wellicht dieper in de buidel tasten.


Het pond reageert nauwelijks op het besluit. Het de Britse munt kende voorbije weken een stevig herstel en bleef ook gisteren sterk. EUR/GBP handelt aan 0.867, de ondergrens van het recent gevestigde zijwaarts 0.875/0.90-handelskanaal. Voorlopig zijn er geen (economische) redenen voor een verdere daling van EUR/GBP (positief voor het pond). Een breuk beneden 0.8740 zou wel significant zijn vanuit technisch oogpunt.
 

Figuur - EUR/GBP: Monetaire financiering van de overheid deert het pond voorlopig niet.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.