Poolse centrale bank zet opnieuw het mes in de rente

De markten: kort op de bal

En ook de overheid doet haar duit in het zakje

Naar voorbeeld van andere centrale banken nam de Poolse centrale bank (NBP) tijdens een ongeplande noodvergadering drie weken geleden tal van maatregelen om de coronacrisis te lijf te gaan. De centrale bank verlaagde toen haar beleidsrente tot 1%, zette het mes in de verplichte hoeveelheid reserves die financiële instellingen moeten aanhouden per uitgeleende zloty en verkende ongekende wateren door over te gaan tot kwantitatieve versoepeling om in bijkomende liquiditeit te voorzien. Maar daar stopt het niet. Vandaag verraste de NBP met een tweede renteknip. De centrale bank verlaagde haar beleidsrente verder van 1% met 50 basispunten tot een nieuw laagterecord van 0.50%.

In het beleidscommuniqué is de centrale bank duidelijk: de impact van de corona-pandemie op de Poolse economische bedrijvigheid en het vertrouwen is substantieel. Tegelijkertijd vreest de NBP voor een bijkomende mokerslag van de stilgevallen economieën in andere belangrijke handelspartners. De centrale bank neemt akte van de fiscale en monetaire kranen die wereldwijd de geldkranen volledig hebben gezet. Dat zou de globale economie moeten stutten maar veel hangt af van hoe snel het algemeen sentiment een oppepper krijgt. Vele economische actoren voelen de coronaslag immers sterk in hun portemonnee en de risico-aversie blijft hoog. De NBP streeft een inflatie na van 2.5% met een marge van +/-1%. In februari sprong de inflatie tot 4.7% (j/j) (kerninflatie 3.6%). Dat was volgens de NBP echter slechts een tijdelijk fenomeen. De NBP verwacht dat de inflatie omwille van de coronacrisis en de olieprijzencrash fors zal afkoelen met het risico beneden de inflatiedoelstelling te vallen op het einde van de beleidshorizon. De NBP voorziet ook in bijkomende liquiditeit middels repo-transacties en het aankopen van overheidsobligaties op de secundaire markt.

De NBP onderneemt bijkomende actie en voorziet behalve de renteknip ook in bijkomende liquiditeit door een nieuw programma op poten te zetten. De NBP zal kredieten aanbieden ter herfinanciering van door banken verstrekte leningen aan bedrijven. Op die manier hoopt ze de kredietvoorwaarden in de economie te versoepelen. Ook de Poolse overheid doet het buit in het zakje. Die kondigde een nieuw stimuluspakket aan van 100 miljard zloty om bedrijven een steuntje in de rug te geven. Onder het programma zouden onder meer renteloze subsidies verleend worden aan bedrijven om banen te beschermen en de productie te behouden. Grote bedrijven komen in aanmerking voor kapitaalinjecties van de staatsontwikkelingsfonds (PFR). De overheid hoopt het stimulusplan over 2-3 weken te lanceren en staat paraat om verder in te grijpen indien nodig.

De zloty staat zoals veel andere centraal-Europese munten hevig onder druk. De tweelinginterventie van de centrale bank en de overheid was niet echt in staat om een bodem onder de munt te leggen die momenteel aan EUR/PLN 4.53 noteert. In een aanhoudend fragiele risicocontext waar de markt buitengewoon veel belang aan liquiditeit hecht (hetgeen minder het belang is voor de zloty), zou de munt nog verder kunnen afzwakken.
 

EUR/PLN

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.