Gekibbel tussen noord en zuid zet zich voort

De markten: kort op de bal

Mislukte EU-crisisoverleg slecht nieuws voor de euro

Flag EU

Gisteren zagen beleggers het glas even halfvol maar ze donderden later van hun roze wolk. Of het coronavirus al dan niet over de piek is in sommige delen van de wereld is de million dollar question voor beleggers die zich in een roulette bevinden tussen hoop en vrees. Amerikaanse beurzen startten de dag op een positieve noot na de impressionante winsten ten belope van 7% een dag eerder. Beleggers maakten echter gebruik van deze opportuniteit om zich te ontladen van hun longposities. Het risicosentiment verzuurde en de Amerikaanse beurzen sloten uiteindelijk in het rood (verliezen rond 0.30%). In de VS pleit president Trump voor een extra $250 miljard om het $350 miljard programma voor kredieten aan kleine ondernemingen aan te dikken dat vorige week gelanceerd werd, nadat bedrijven zich in sneltempo naar de banken haastten om aanstalten te maken op $10 miljoen aan kwijt te schelden kredieten.


In Azië gingen de beurzen, met uitzondering van Japan (+2.13%), vanmorgen overwegend lager. Japanse beurzen klommen hoger nadat premier Abe een einde maakte aan de onzekerheid onder beleggers door de langverwachte noodtoestand uit te roepen in Tokio en 6 andere delen van het land. In Australië blijft het monsterpakket dat de overheid uittrekt om de coronacrisis te lijf te gaan niet zonder gevolgen. S&P verlaagde de ratingsvooruitzichten voor Australië – dat sinds 2011 met een AAA- rating pronkt – van stabiel naar negatief. De Aussie dollar (AUD/USD) kreeg een tik en daalde tot het 0.6140-gebied.
In Europa kondigde de ECB enkele maatregelen aan om de kredietverlening aan de reële economie te stutten. Zo versoepelt ze de regels met betrekking tot het onderpand dat banken moeten afstaan wanneer ze geld lenen bij de centrale bank. Daarnaast aanvaardt de ECB nu ook Griekse staatsobligaties met een rommelrating als onderpand. Bovendien verlaagt de ECB de zogenaamde haircuts (een vermindering die wordt toegepast op de waarde van een actief die wordt uitgedrukt in een percentage) waardoor banken meer waar uit hun onderpand kunnen halen.


Beleggers ho(o)p(t)en op een collectief EU-antwoord op de coronacrisis maar die blijft (voorlopig?) uit. De Europese top van ministers van financiën slaagden er de voorbije nacht niet in een akkoord te bereiken door het blijvend gekibbel tussen noord en zuid. Zuid pleit voor het gezamenlijk uitgeven van schuldpapier onder het mom van financiële solidariteit, een plan dat noord absoluut niet kan smaken. Daarnaast aanvaardt het geen strenge begrotingsvoorwaarden voor het aanvaarden van noodlening verstrekt via het Europese Stabiliteitsmechanisme Het moeilijke proces om op EU-niveau tot een gecoördineerd antwoord te komen om de coronacrisis het hoofd te bieden, helpt de euro niet op korte termijn. EUR/USD veerde gisteren op tot 1.0926 maar kon daar geen vervolg aan breien. EUR/USD 1.08 is een volgend technisch ijkpunt. Morgen komt er een nieuwe vergadering van de Eurogroep maar we koesteren weinig hoop dat die veel bijbrengt, de discussies zetten zich wellicht voort tijdens het verlengd weekend…
 

Figuur -

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.