Nationale Bank van Hongarije gooit gewicht in de strijd

De markten: kort op de bal

Hongaarse forint herstelt aanzienlijk

De centrale bank van Hongarije (NBH) sprong tot voor kort relatief zuinig om met de middelen die het in de gereedschapskist heeft om de coronacrisis het hoofd te bieden. Ze verlaagde de rente niét (toegegeven, met -0.05% is de ruimte beperkt) en liet zich niet verleiden door een opkoopavontuur op de Hongaarse obligatiemarkt. Daar kwam vandaag wel verandering in.

De NBH richt een nieuw programma op waarmee ze op de secundaire markt Hongaarse overheidsobligaties zal opkopen. Ze anticipeert daarmee mogelijk op het gigantisch steunpakket t.w.v. 20% van het BBP dat de Hongaarse regering gisteren pas aankondigde. De centrale bank blaast ook het stof van het programma waarmee ze obligaties gedekt door hypotheken opkoopt. Details (onder meer over de grootteorde) zijn er nog niet.

Teneinde de ondernemingen van voldoende én betaalbare financiering te voorzien, richt de NBH het Funding for Growth Scheme Go! op van in totaal 1.500 miljard HUF. De NBH haalt de mosterd daarvoor bij het vorige FGS dat dateert van de vorige crisis. Door dat fonds kunnen KMO’s via een financiële tussenpersoon zich verzekeren van financiering (zowel voor investerings- als liquiditeitsdoeleinden) en dat aan een rente van maximaal 2.5%.

Wat de rentes betreft, liet de NBH de beleidsrente en depositorente stabiel op respectievelijk 0.90% en -0.05%. De rente waartegen ze geld voor 1 dag of week uitleent – in principe een ‘bovengrens’ voor de geldmarktrente – verhoogt (jawel) ze van 0.90% tot 1.85%. De centrale bank zorgt op die manier voor een symmetrische band rond de centrale beleidsrente. Vorige week introduceerde de NBH een nieuw mechanisme waarbij financiële instellingen overtollige middelen aan interessantere voorwaarden dan de -0.05%, zijnde aan een vaste 0.90%, bij de centrale bank kunnen parkeren. Vandaag zegt de NBH dat die vergoeding kan fluctueren binnen de symmetrische band, in theorie dus maximaal 1.85%. Deze renteverhoging oogt tegenstrijdig met de overige versoepelingsmaatregelen maar ze is in de eerste plaats gericht om de dramatische koersval van de Hongaarse forint een halt toe te roepen. En met succes: EUR/HUF krijgt een stevige tik van 364 richting 356. Dat is nog steeds historisch hoog (zwak in forint-termen) maar nog niet zo lang geleden noteerde het muntenpaar in de buurt van 370.
 

EUR/HUF

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.