Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt ‘vooruitzicht’ voor Belgische kredietscore

De markten: kort op de bal

Rating blijft bevestigd op AA-

Flag EU

Via allerlei kanalen zet de coronacrisis druk op de financiën van zowat alle overheden. Die impact op de kredietkwaliteit proberen ook de kredietbeoordelaars stilaan in kaart te brengen. Zo verlaagde kredietbeoordelaar Fitch het vooruitzicht op de Belgische kredietscore tot ‘negatief’. De krediet rating van ‘AA-‘ wordt wel bevestigd.

Fitch verwacht dat de combinatie van een verminderde economische activiteit en de maatregelen om de verspreiding van de COVID-19 pandemie zwaar zullen wegen op de overheidsbegroting. Fitch verwijst onder meer naar een berekening van het IMF die schat dat discretionaire maatregelen om crisis het hoofd te bieden €8-10 kunnen kosten (orde van grootte van 2% van het BBP in 2019). Fitch gaat er vanuit dat het overheidsdeficit dit jaar oploopt tot 5.5% van het bbp, wat vergelijkbaar zou zijn met 2009, ten tijde van de financiële crisis. Het tekort kan dan volgend jaar opnieuw iets dalen tot 4.2%. Ter vergelijking: voor 2019 raamt Fitch het tekort op 1.7%. De overheidsschuld kan dit jaar oplopen tot 108% van het BBP om volgend jaar dan iets te dalen tot 107.5% van het BBP (vorig jaar 99.3%). Deze ramingen hebben uiteraard een grote mate van onzekerheid. Voorlopig gaat Fitch uit van een krimp in de economische activiteit met 3.2% om volgend jaar te herstellen tot 2.8%, al vermeldt de kredietbeoordelaar wel ernstige neerwaartse risico’s voor dit scenario.

In een iets meer structureel perspectief heeft België een relatief hoge schuld voor een kredietscore in de ‘AA’-categorie. Dat wordt onder meer gecompenseerd door een hoog bbp per capita. Het dragen van de hoge schuldgraad wordt ook vergemakkelijkt door een lage jaarlijkse herfinancieringslast, een laag absoluut renteniveau en een lange gemiddelde looptijd van de Belgische schuldstructuur.

De wijzing in het ‘rating-vooruitzicht’ van Fitch heeft nauwelijks impact op de kredietrisicopremie van België. Die daalt vanmorgen zelfs lichtjes, maar dat is vooral te wijten aan het algemeen positief risicosentiment op de marken.
 

Figuur - Grafiek: Kredietspread België -Duitsland 10-j

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.