Amerikaanse werkgelegenheid keldert met 700k jobs …

De markten: kort op de bal

…maar de markt geeft er nauwelijks iets om

Flag US

De Amerikaanse payrolls voor de maand maart toonden – in tegenstelling tot het officieuze ADP-banenrapport eerder deze week – een materiële impact van het coronavirus op de werkgelegenheid. Er verdwenen maar liefst 701 000 jobs, veel meer dan de geanticipeerde daling van 100 000. Het gaat om het eerste jobverlies sinds 2010. Op één enkele uitzondering na (o.a. de IT-sector) verdwenen er nagenoeg in elke sector jobs. De grootste klap kwam begrijpelijkerwijs aan in de horeca- en vrijetijdssector (-459 000 jobs), het onderwijs en gezondheidssector (-76 000) en de kleinhandel (-46 000). De werkloosheidsgraad trok aan van 3.5% tot 4.4%, het hoogste niveau sinds 2017 en waarschijnlijk nog maar de voorbode van een veel grotere stijging in de komende maanden. Het aantal tijdelijk werklozen neemt met meer dan 1 miljoen toe – de grootste maandstijging ooit gemeten. De participatiegraad brokkelde af van de cyclische piek rond 63.4% tot 62.7%. Behalve door werknemers thuis te zetten, reageren bedrijven op de coronacrisis ook door te schrappen in de werkuren: een gemiddelde werkweek bedroeg in maart 34.2 uur tegenover 34.4 in februari. Dat is de kortste werkweek sinds 2010.

De maart-payrolls schetsen geen al te fraai beeld over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Bovendien liep de bevraging maar tot en met 12 maart. De grote ontslaggolf die nadien volgde – zoals de wekelijkse werkloosheidsaanvragen duidelijk maken – is daardoor nog niet (volledig) gecapteerd. Deze lezing is dus nog maar een fractie van wat we de komende maanden nog zullen zien. Niettemin bleef de markt verrassend stoïcijns, contra-intuïtief zelfs. Amerikaanse beursfutures veerden op – al noteren de belangrijkste indices wel nog steeds in het (licht)rood. Amerikaanse rentes bewegen amper. De korte rentes zijn lichtjes opwaarts georiënteerd. De dollar sterkt marginaal aan. EUR/USD houdt wel post net boven de cruciale 1.0778-steunzone die het paar – voorlopig althans – een verdere weg naar beneden verhindert.
 

Tijdelijk werklozen in de VS

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.