Europese PMI’s wijzen op desastreuze klap

De markten: kort op de bal

Definitieve PMI’s slechter dan eerder gedacht

Flag EU

De Europese economie is in maart door de coronacrisis ongekend ingestort. De flash PMI’s voor Europa toonden twee weken geleden reeds aan dat de Europese economie kreunt onder de verregaande maatregelen in de strijd tegen de coronacrisis. De PMI-bedrijfsvertrouwensindicator bereikte toen diepterecords. De definitieve PMI’s tonen aan dat de crash nóg erger is dan we dachten. De finale graadmeter viel naar een nieuw diepterecord van 29.7 (flashraming bedroeg 31.4). Met name de dienstensector kende een ware implosie (26.4 vs. 28.4). De val van de graadmeter komt overeen met een krimp van het Europese BBP van bijna 10% op jaarbasis en het ergste moet nog komen…


Zowel in Duitsland als Frankrijk namen de finale PMI’s een diepere duik. In Duitsland slonk de graadmeter voor de dienstensector verder van 34.5 tot 31.7 naarmate de lockdownmaatregelen verder werden aangescherpt. Ter vergelijking: in de hoogdagen van de financiële crisis lag het dieptepunt op 41.3… Hetzelfde verhaaltje in Frankrijk waar de PMI’s lager werden bijgesteld. In het zwaar door het coronavirus getroffen Italië gaat de dienstensector het meest extreem onderuit, van een PMI-score van 52.1 in februari tot 17.4 in maart! Het hoeft niet gezegd dat Italië het cijfer ook in haar guiness book of (corona) records zet. Details tonen een gekelderde (binnenlandse en buitenlandse) vraag nu zowel huishoudens, bedrijven én landen de deuren op slot doen. Het aantal nieuwe bestellingen en exportorders kletterde in recordtempo. De terugval deed bedrijven in ijltempo knippen in hun personeelsbestand. De situatie is eveneens nijpend in Spanje. Daar viel de alomvattende indicator van 51.8 tot 26.7 waarbij de dienstensector een duik nam van 52.1 tot 23, eveneens laagste peil in de boeken…


Op de wisselmarkt wordt EUR/USD geplaagd door een combinatie van euro-zwakte enerzijds en sterkte van King dollar anderzijds. Andere munten zoals de yen houden beter stand tegen de dollar, al is niet duidelijk in welke mate die zwakke euro onmiddellijk moet/kan worden teruggebracht tot de Europese data. Ook in de VS is de economische terugval ongemeen scherp en is er onduidelijkheid over de efficiëntie van de aangekondigde hulpprogramma’s. Het muntenpaar noteert aan 1.08. We kijken uit naar EUR/USD 1.0778 als volgende cruciale steunzone. Een breuk opent vanuit technisch perspectief de weg terug naar het 2020-dieptepunt van EUR/USD 1.063.
 

Figuur - Zwakke data helpen euro niet

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.