Amerikaanse werkloosheidsaanvragen door het dak

De markten: kort op de bal

Coronapandemie zendt schokgolf door de arbeidsmarkt

Flag US

De wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS geven elke donderdag een ‘interim update’ over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die circuleerden lang in de buurt van 220 000, een historisch diepterecord. Het coronavirus dwong een massa bedrijven echter tot sluiting. Het personeel wordt wellicht op een alternatieve bezetting ingezet waar mogelijk maar dat is lang niet overal haalbaar. Het overgrote deel valt noodzakelijkerwijs terug op een werkloosheidsuitkering. De aanvragen schoten vorige week al de lucht in: van 282 000 tot een ongeziene 3 307 000. Dat aantal verdubbelde deze week maar liefst tot 6 648 000! Het eerdere hoogtepunt – vorige week uitgezonderd – bedroeg “slechts” 695 000 … in 1982. Op de grafiek is die piek nog nauwelijks zichtbaar. We zijn benieuwd naar het officiële arbeidsmarktrapport morgen …

Elders in de wereld staat de arbeidsmarkt eveneens onder enorme druk. In Spanje nam het aantal werklozen die een aanvraag tot uitkering indienden toe met een stevige 302 000. Dat terwijl de werkloosheidsgraad er al bijna 14% bedraagt. Ook in Spanje is het cijfer een triest record: de vorige piek dateert van 2009 met ongeveer 200 000 aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. In Frankrijk kloppen bedrijven dan weer massaal aan bij de overheid. Zo’n 400 000 ondernemingen hebben voor ruwweg 4 miljoen (!) werknemers financiële steun aangevraagd. De overheid neemt een goede 80% van de wedden van de getroffen werknemers voor haar rekening. In ruil ontslaat de werkgever het personeel niet.

De dramatische Amerikaanse cijfers zijn de markt niet ontgaan. De Europese aandelenmarkten geven de beperkte winsten op en noteren tot meer dan een procent in het rood. Van de winst in de Amerikaanse beursfutures schiet evenmin veel over. Op de wisselmarkt profiteert de dollar. EUR/USD geeft op dit moment een belangrijke steun in de buurt van 1.09 op. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd maar de beweging is wellicht meer sentimentgedreven; een Pavlov-schrikreactie met een vlucht naar de ‘veilige’ greenback. In de huidige onzekere tijden spelen economische handelsmotieven niet altijd een belangrijke rol.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.