Coronaslag bereikt ook Hongarije

De markten: kort op de bal

PMI neemt een duik

De PMI-bedrijfsvertrouwensindicator voor de verwerkende nijverheid in Hongarije nam in maart een pelikaanduik van 50.1 tot 29.1, een ongezien niveau! Zelfs in de hoogdagen van de financiële crisis noteerde de indicator hoger. De PMI geeft ons alvast een voorproefje van de harde realiteit en die ziet er allesbehalve rooskleurig uit. Het coronavirus deelt een mokerslag uit aan de Hongaarse economie die de laatste jaren steeds meer integreerde in globale aanvoerketens met alle gevolgen van dien… Bedrijven rapporteerden in maart een crash in het aantal nieuwe orders tot het laagste niveau ooit waardoor fabrieken tot stilstand kwamen.


De PMI schetst een grimmig beeld. De Hongaarse centrale bank (MNB) roeide tijdens haar laatste beleidsvergadering tegen de stroom in. In tegenstelling tot haar Centraal-Europese buren, liet de MNB de belangrijkste rentes ongewijzigd (beleidsrente op 0.9% en de depositorente op -0.05%). De centrale bank waagt zich ook niet aan de globale QE-golf. Wel doekte de MNB de reserveverplichtingen van banken op en stelde ze ongeveer 20% van het Hongaarse bbp aan liquiditeit aan gunstige voorwaarden ter beschikking om de economie te ondersteunen. Op de wisselmarkt, verliest de Hongaarse forint in snel tempo terrein. EUR/HUF noteert aan de hoogste koers niveau en gaat na de zwakke PMI van vandaag vlot over het 360-niveau. EUR/HUF sprong na de publicatie tot 365 (zwakke forint).
 

Figuur - EUR/HUF bereikt recordniveau rond 365

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.