Chinees bedrijfsvertrouwen herstelt spectaculair

De markten: kort op de bal

Maar één zwaluw maakt de lente nog niet

Het bedrijfsvertrouwen gemeten volgens de ‘officiële’ Chinese PMI-indicatoren herstelde in maart op ongeziene wijze. Zowel de deelreeks voor de verwerkende nijverheid (52.0) als de dienstensector (52.3) bevinden zich terug op niveaus die overeenstemmen met (zij het matige) economische groei (vanaf 50). De spectaculaire stijging komt er na de dramatische tuimelperte in februari (resp. 35.7 en 29.6), toen het coronavirus het Chinese bedrijfsleven nagenoeg lam legde.

Op een enkele uitzondering na tekende elke deelcomponent een herstel t.o.v. vorige maand op. We stellen vooral een (evidente) toename in de productie in de verwerkende nijverheid vast. Dat was bijna een gegeven nu de strenge maatregelen in China gradueel worden teruggeschroefd en bedrijven de deuren terug openen. De binnenlandse vraag groeide terug (o.v.v. een toename van de nieuwe orders in zowel de verwerkende nijverheid als de dienstensector) terwijl nieuwe exportorders verder afbrokkelden – zij het wel een pak minder fors dan in februari. Dat is niet zo verrassend gegeven het feit dat de coronapandemie nog volop woedt in Europa en mogelijk nog meer in de VS. De maakindustrie denkt wel opnieuw voorzichtig aan extra personeel (50.7). De details onthullen wel een nog steeds precaire situatie in de dienstensector. De meeste deelcomponenten schurken tegen maar blijven beneden de neutrale 50-grens. De sprong in het globale cijfer is dan ook vooral gedreven door een herstel in verwachtingen rond toekomstige activiteit (57.3).

De forse verbetering in sentiment blaast de hoop in een V-vormig economisch herstel (in China) in de markten vanmorgen nieuw leven in. De meeste Aziatische markten handel(d)en vanmorgen in het groen. Ook Europa opent opnieuw in de plus, al is dat uiteraard niet alleen het gevolg van de Chinese PMI’s. De WHO ziet stilaan tekenen van stabilisatie in de verspreiding van het coronavirus in Europa. De Chinese yuan is minder onder de indruk. USD/CNY (in de buurt van 7.09/7.10) beweegt nauwelijks. We blijven eerder voorzichtig en trekken voorlopig nog niet veel conclusies. China heroriënteerde zich de afgelopen jaren van een exportgedreven naar een meer door het binnenland ondersteunde economie. Toch blijft het land op vandaag in belangrijke mate afhankelijk van de internationale handel. Zolang de pandemie circuleert en de strenge lockdownmaatregelen in de rest van de wereld van kracht blijven, zijn Chinese bedrijven nog niet meteen toe aan ‘business as usual’.
 

USD/CNY

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.