Relatief rustige start aan de handelsweek

De markten: kort op de bal

Milde risicoaversie zorgt voor lagere beurzen & rentes en een iets sterkere dollar

vlagecOpening

Het mag al eens wat anders zijn. Over een terugkeer van de rust gaan we nog niet spreken, maar de start van de handelsweek gebeurt alvast ordelijker dan de voorbije weken. Investeerders laten zich voorlopig niet opjagen door de kelderende olieprijs (Brent ruwe olie < $23/vat) of door de verlenging van de Amerikaanse quarantainemaatregelen tot 30 april. Amerikaans president Trump haalde bakzeil op zijn belofte van een ‘terug-naar-normaal’ tegen Pasen nadat corona-adviseur Fauci het aantal verwachte doden schatte tussen 100 000 en 200 000. Voorlopig bedraagt het aantal overlijdens minder dan 3% van die raming. De Europese beurzen noteren op dit ogenblik met verliezen tussen 1% en 2%. Amerikaanse beursfutures fluctueren nabij de sluitingskoersen van vorige week vrijdag. Duitse en Amerikaanse rentes zakken tot 5 basispunten in een mild risico-avers marktklimaat. Kredietrisicopremies tov Duitland stijgen met zo’n 5 basispunten, met uitzondering van Griekenland (+12 bpn) en Italië (+14 bpn). Italiaans premier Conte hekelde in de Spaanse krant El Pais het gebrek aan Europese solidariteit tov zijn land. Hij waarschuwt dat de bevolking zich meer en meer tegen Europa kant. In principe zal de stijging van de Italiaanse kredietrisicopremie eerder beperkt blijven. Met de Europese Centrale Bank staat immers een belangrijke tegenpartij met diepe zakken klaar om de markt te ondersteunen. Los daarvan is de druk op de Europese samenhang iets om op te volgen. Vorige week werd de scheiding tussen Zuid- / West-Europa en de rest al duidelijk na het gezamenlijk pleidooi van negen landen in het voordeel van de uitgifte van gezamenlijke schuld (corona-obligaties). Dat verzoek botst op stevige weerstand in Duitsland, Nederland en andere noordelijke lidstaten. Op de wisselmarkt is de dollar aan de iets betere hand na de daling van vorige week. EUR/USD zakt van 1.1150 richting 1.1050. We denken dat de dollar minstens op korte termijn over de slechtste papieren beschikt gegeven het tempo waaraan de socio-economische crisis zich in de VS ontwikkelt. We verwachten een bevestiging van die these als de belangrijkste economische Amerikaanse cijfers later deze week ontgoochelen. (ISM verwerkende nijverheid & dienstensector, arbeidsmarktrapport ADP en payrolls). Bewegingen in EUR/GBP zijn tegenwoordig de mathematische uitkomst van wat in GBP/USD en EUR/USD gebeurt.

Evolutie EUR/USD deze week

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.