Moody’s velt zwaar verdict voor Zuid-Afrika

De markten: kort op de bal

Internationale kapitaalvlucht dreigt na veroordeling tot rommelkrediet

Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde de kredietrating van Zuid-Afrika dit weekend met één trap van Baa3 tot Ba1 (negatieve outlook). De actie heeft meer dan een symbolische waarde. Moody’s labelt Zuid-Afrika nu onder de noemer “rommelkrediet” ipv “investeringswaardig”. De andere twee grote ratingbedrijven, S&P en Fitch” gingen Moody’s in 2017 voor. Toen verving president Zuma onverwacht de orthodoxe minister van Financiën; de start van een afbrokkeling van het institutionele kader in Zuid-Afrika (corruptie; vb. Gupta-clan). Voor vele investeringsfondsen heeft dit belangrijke gevolgen. Ze zijn vaak beperkt tot activa die minstens één investment grade rating hebben. Zuid-Afrikaanse obligaties zullen vanaf april ook uit wereldindexen vallen. Internationale kapitaalvlucht dreigt. De impact op de markt is duidelijk. De Zuid-Afrikaanse rentes stijgen met 15 tot 25 basispunten. De Zuid-Afrikaanse rand bereikt een nieuw absoluut dieptepunt. Het muntenpaar USD/ZAR stijgt voor het eerst boven het 18-niveau uit.


De ratingverlaging zat er ergens aan te komen. Moody’s verlaagde de vooruitzichten op de rating al vorig jaar in november. De situatie was dus precair, nog voor de uitbraak van het coronavirus. De globale economische groeivertraging/recessie die hieruit zal voortvloeien is de druppel die de emmer doet overlopen. Vooral in een context van een al ontsporende Zuid-Afrikaanse begroting. Bovendien staat de structureel zwakke groei ook onder druk door het zwakke nationale elektriciteitsnetwerk. Het bedrijf Eskom staat in voor 95% van de Zuid-Afrikaanse energieproductie en moest de voorbije maanden regelmatig overgaan tot blackout periodes om een overbelasting tegen te gaan. Sinds vrijdag bevindt Zuid-Afrika zich ook in lockdown. De begrotingstekorten en overheidsschuld zullen dus nog sneller oplopen dan wat de regering in februari vooropstelde (8.5% begrotingstekort in 2020 volgens Moody’s; schuldgraad van 91% van het BBP tegen 2023). De binnenlandse groei zal voor het eerst sinds 2009 negatief zijn voor het kalenderjaar 2020.
 

Moody's veroordeelt rand tot zwakste koers ooit

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.