Olieprijs keldert naar laagste niveau in 20 jaar

De markten: kort op de bal

Lage vraag, uitzonderlijk hoog aanbod

In een omgeving waarin klassieke economische en marktrelaties onder toenemende druk komen, is er toch minstens één die vooralsnog standhoudt: vraag, aanbod en prijzen.

Door het coronavirus gingen grote delen van de wereld op slot. Olieconsumptie door bedrijven kreeg daardoor een forse klap: fabrieken sluiten de deuren, luchtvaarmaatschappijen houden vliegtuigen aan de grond. Ook de consumentenvraag ging onderuit: de lockdown houdt de mensen immers binnenshuis. De globale vraag naar olie valt in zo’n context begrijpelijkerwijs fors terug. Het normale verbruik bedraagt om en bij 100 miljoen vaten per dag. De geraamde terugval wordt geschat op maar liefst 20 tot 25%. En dat verlies dreigt de komende dagen/weken alleen maar op te lopen. Grote olietankers vingen tot voor kort een deel van de terugval op maar die raken één voor één tot de nok gevuld. Door de lage olieprijzen maakten veel overheden, waaronder de VS, van de gelegenheid gebruik om de strategische hoeveelheden aan te vullen. Maar ook die stockageruimte is eindig.

Langs de aanbodzijde speelt uiteraard het conflict tussen Saudi-Arabië en Rusland een cruciale rol. De huidige productiebeperking om de prijzen te stutten, loopt morgen middernacht af. Rusland weigerde een verlenging van die productieovereenkomst en dat leidde tot een open prijzenoorlog waarbij beide partijen ook de oorspronkelijke olieproductiebeperking overboord gooiden. Er was even sprake tussen een toenadering, maar Saudi-Arabië smoorde die hoop afgelopen vrijdag vakkundig in de kiem.

De vraag slinkt terwijl de wereld verdrinkt in een zee van olie. Die dubbele klap duwde olie naar het laagste peil sinds 2002. Een vat ruwe Brentolie kost op dit moment minder dan $23 per vat. Ter vergelijking: op het hoogtepunt van de financiële crisis bedroeg die ongeveer $36. De grondstoffencrash in 2016 slingerde olie naar amper $27 per vat. Een nieuw OPEC+ akkoord kan minstens tijdelijk een bodem onder de prijs leggen. Maar zolang de globale lockdown van kracht blijft, is het opwaarts potentieel van olie wellicht beperkt.
 

Prijs ($) per vat ruwe Brentolie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.