Slaat rush op USD om in ‘USD-long squeeze’?

De markten: kort op de bal

Technisch beeld EUR/USD verbetert

Flag US

Eind vorige week en begin deze week was er zowat een ‘blinde run’ op de dollar. De dollar is nog steeds de basis voor veel financiering, ook buiten de VS. De algemene verkoop van risicovolle (en ook normaal minder risicovolle activa) zorgt op zich al voor een rush naar (USD) cash. Dit gebeurde nu in een context waar ook veel bedrijven binnen en buiten de VS hun USD verplichtingen wilden afdekken door cash. Voeg daarbij een voorkeur voor de meest liquide activa/munten en je krijgt het soort van rush op de dollar van eerder deze maand. Deze week kwam er een kentering.

In de VS werden alle geldkranen opengezet. De Fed koopt massaal overheids- (en andere) obligaties op en is bereid massaal krediet te verlenen. Bovendien breidde de Fed ook massaal de USD swaplijnen uit naar centrale banken buiten de VS, waardoor ook die de vraag naar USD in hun lokale economie het hoofd konden bieden. Tenslotte gaat ook de Amerikaanse regering de economie massaal stimuleren met een pakket dat op dit ogenblik in het Congres wordt uitgewerkt/goedgekeurd. Dit gaat uiteraard over fiscaal stimuleren, maar de kans is groot dat veel van die obligaties onrechtstreeks op termijn ook op de balans van de Fed zullen belanden. Deze crisis zal ook op de markten nog voor rare capriolen zorgen, maar het lijkt er toch op dat de relatieve beschikbaarheid van USD-liquiditeit fors is toegenomen.

Hoe moet dit verder? We kijken even naar de ontwikkeling van de voorbije dagen, toen de ommekeer startte. Het algemene sentiment (risk-on/risk-off) en de daarmee gepaard gaande vraag naar veilig geachte liquiditeit blijven waarschijnlijk op de achtergrond meespelen. Toch zou het ons verbazen als bij een eventuele nieuwe opstoot van marktonzekerheid, de stijging van de dollar nog even fors zou zijn zoals dat vorige week het geval was. Recent waren rente en renteverschillen niet echt een belangrijk criterium voor de wisselmarkt. Toch kan je niet voorbij aan de vaststelling dat de Amerikaanse munt zijn rentevoordeel zo goed als volledig verloren is. De ongekend forse opstoot in de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS gisteren waren zeker niet de belangrijkste drijfveer voor de USD daling, maar het hielp niet. Misschien wordt de USD toch ook iets kwetsbaarder wanneer het slecht economisch nieuws uit de VS een tijd aanhoudt. Aan de andere kant van de EUR/USD vergelijking bereikten de Europese leiders gisteren geen akkoord over de eventuele financiering van fiscale stimulans op Europese niveau. Toch hoeft dat op zich niet zo slecht te zijn voor de euro. Eventuele problemen op de intra-EMU obligatiemarkten worden hoe dan ook afgedekt door het PEPP. De VS, de EMU en vele andere economieën bevinden zich door het beleid van hun respectieve centrale banken allemaal in een fase van overtollige liquiditeit. Het feit dat de eventuele fiscale stimulering in Europa iets ‘conditioneler’ blijft verlopen is in dit geval ceteris paribus misschien niet zo slecht voor de euro.

Het technisch beeld van EUR/USD is door de snelle breuk boven 1.09 neutraler geworden. In hetzelfde kader toont ook de handelsgewogen dollar (DXY) een patroon van uittopping/correctie. Mogelijk is de dollar op korte termijn in een ‘sell-on-up-ticks’ patroon terecht gekomen. In die veronderstelling zou de EUR/USD 1.09-zone nu een eerste steun moeten zijn.
 

Figuur - DXY (handelsgewogen USD): dollar laat top achter zich

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.