ECB laat limieten varen voor haar PEPP aankoopprogramma

De markten: kort op de bal

Krachtigste wapen (voorlopig) nog op zak

Flag EU

De ECB heeft gisterenavond de modaliteiten van haar nieuw opkoopprogramma die de naam Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) opgekleefd kreeg, gepubliceerd. De ECB kwam op de proppen met het nieuwe programma van €750 miljard om de pijn van de uitbraak van het coronavirus te verzachten. De centrale bank maakt(e) zich met name zorgen over de forse en blijvende verruiming van intra-EMU kredietspreads die negatief zouden kunnen afstralen op de euro. De centrale bank liet reeds menigmaal vallen het programma op “flexibele” uit te voeren. Het juridisch document dat gisteren werd gepubliceerd, bevestigt dat andermaal.


ECB-voorzitster Lagarde liet eerder doorschemeren dat ze de zelfopgelegde limieten voor het aantal obligaties dat de centrale bank mag aanhouden, kan verhogen. En dat doet ze. De ECB laat de zelfopgelegde limieten – waarbij ze niet meer dan een derde van de uitgaande obligaties van een land mag opkopen – varen. Ook gaat de centrale bank over tot het opkopen van obligaties van kortere looptijden. De verdeelsleutel in functie van de participatie van iedere nationale centrale bank in het kapitaal van de ECB blijft behouden voor de aankopen van staatsobligaties per land. Die verdeelsleutel wordt wel flexibel toegepast, de ECB kan er dus tijdelijk van afwijken. Naast staatsobligaties, spitst de ECB zich ook toe op de privésector. Zo zal de centrale bank voor het eerst ook kortlopend schuldpapier van niet-financiële ondernemingen (commercial paper) aankopen.


De ECB geeft zichzelf hiermee meer vuurkracht om de coronacrisis te bestrijden en doet er alles aan om een vlotte transmissie van haar monetaire beleid te vrijwaren. Onder PEPP kan de ECB in theorie een ongelimiteerde hoeveelheid staatsobligaties per lidstaat opkopen, de verdeelsleutel in acht nemend. Zo kan ze ingrijpen waar dat het meeste nodig is.
Het krachtigste wapen, het OMT programma, houdt de ECB (voorlopig) nog achter de hand. Onder dat programma kan de centrale bank onbeperkt obligaties opkopen van lidstaten die, onder voorwaarden, een steunpakket afspraken met het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM), bijvoorbeeld Italië of Spanje. Een afdoend antwoord op de coronacrisis tijdens de Europese top vandaag en morgen zou het programma wel eens kunnen inleiden…


De intra-EMU spreads liepen afgelopen weken op, vooral in Spanje en Italië waar beleidsmakers alle kaarten op tafel leggen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. De ECB maakt met haar nieuw opkoopprogramma duidelijk dat ze nog niet is uitgespeeld. En dat uit zich ook in de marktreactie. De kredietrisicopremies van landen als Italië en Spanje dalen aanzienlijk. De ECB heeft hier blijkbaar op zijn minst kostbare tijd gekocht. Als de ECB haar OMT-monster loslaat kan dit wellicht nog constructiever bijdragen tot dalende spreads…
 

Figuur - ECB zorgt voor stabiliteit op intra-EMU obligatiemarkten

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.