Dollar in defensief na Amerikaanse stimulus

De markten: kort op de bal

Nieuwe fase in de coronacrisis?

Flag US

De coronacrisis dwong zowat elke monetaire en fiscale autoriteit tot drastische maatregelen. In de VS ging de centrale bank (Fed) ‘all-in’. Ze verlaagde de rente naar de facto nul, voorziet massaal in dollarliquiditeit, richtte allerlei kredietverleningsfaciliteiten op (waarvan sommige met directe bedrijfsfinanciering) en … koopt een in theorie onbeperkte hoeveelheid (overheids)obligaties aan om lange rentes te drukken (in de praktijk oefent ze controle uit op de rentecurve). Het zijn ongeziene maatregelen die gepaard gaan met een gigantisch fiscaal steunpakket van een al even ongeziene grootteorde: 2 000 miljard dollar. De Amerikaanse Senaat keurde gisteren het voorstel goed. De volgende horde is het door de Democraten gedomineerde Huis – maar dat mag in principe na het mondeling akkoord tussen de beide partijen niet veel problemen opleveren.

We schreven lang dat het zaak was om de monetaire-fiscale tandem snel en kordaat in beweging te brengen om de gevolgen van de coronacrisis op de (Amerikaanse) economie op te vangen. In de VS is het nu zover, eindelijk. Toch verliest de dollar ietwat verrassend terrein van morgen. EUR/USD noteert in de buurt van 1.094. Gisterenmorgen noteerde het koppel nog in de buurt van 1.08. Is het ondersteunen van de economie niet in theorie positief voor een munt? De dollarbeweging vond plaats nadat de details van het fiscaal plan publiek werden gemaakt. Het pakket omvat onder meer middelen voor de gezondheidszorg en extra steun voor de (tijdelijk) werklozen. Dat is noodzakelijk om de klap in de private consumptie, tot nader bericht nog steeds de belangrijkste groeimotor in de VS, min of meer op te vangen. De VS staan om vele dingen bekend, maar uitgebreide sociale structuren en/of netwerken is er geen van. Het vangnet is er in tegenstelling tot Europa notoir gebrekkig. Dat is nochtans nodig om de geldpot snel én efficiënt te verdelen. De implementatie heeft met andere woorden wellicht nog meerdere voeten in de aarde. Dat aspect krijgt naar onze verwachting steeds meer aandacht nu alle middelen – zowel monetair als fiscaal – om de coronacrisis het hoofd te bieden in stelling zijn gezet. In die optiek is de daling van de dollar (of stijging in EUR/USD) niet zo vreemd als op het eerste zicht lijkt.

Ook de economische cijfers winnen in deze “nieuwe fase” van de coronacrisis misschien terug aan belangstelling. We kijken wat dat betreft alvast uit naar de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS later vandaag. De markt zet zich schrap voor een historische stijging tot meer dan 1 600 000! Ter vergelijking: tijdens de financiële crisis bedroeg het hoogtepunt “slechts” 665 000. De vertaling van de coronacrisis in de reële economie/Amerikaanse arbeidsmarkt is een additionele factor die de dollar op korte termijn parten kan spelen. We kijken uit naar een bestendige breuk van EUR/USD boven 1.09. Dat zou onze visie ook vanuit technisch perspectief bevestigen.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.