Hongaarse centrale bank: geen renteverlagingen of obligatieaankopen…

De markten: kort op de bal

… maar wel overvloedige liquiditeit!

De Hongaarse centrale bank besliste gisteren over het monetaire beleid. In tegenstelling tot de Centraal-Europese buren gaat ze voorlopig nog niet over tot renteverlagingen of een aankoopprogramma van (overheids)obligaties. De beleidsrente bedraagt 0,9% en de depositorente -0,05%. Wel maakt ook de MNB omwille van het coronavirus een U-bocht. Begin dit jaar wilde ze het monetaire beleid nog normaliseren omwille van de sterke groei en hoge inflatie. Nu helpt de MNB mee de economie te stutten. Ze doet dat voorlopig via het afschaffen van de reserveverplichtingen van banken en via het ter beschikking stellen van liquiditeit ten belope van ongeveer 20% van het Hongaarse BBP (ongeveer EUR 27 miljard). Hongaarse banken kunnen meedoen aan veilingen aan vast bepaalde tarieven en voor looptijden tussen 3 maanden en 5 jaar. Of ze die middelen gebruiken om de reële economie te ondersteunen (kredietverlening) of voor de aankoop van activa, speelt geen rol voor de MNB. De lijst van activa die de banken in pand kunnen geven is bijzonder lang. De nieuwe Hongaarse groeivooruitzichten tonen verrassend genoeg nog steeds 2%-3% groei ondanks de coronaonzekerheid en de recessie waar de rest van de wereld op afstevent. De inflatie zal door de weliswaar tragere groei wel opnieuw onder de Hongaarse 3%-inflatiedoelstelling zakken.

Op de wisselmarkt verloor de Hongaarse forint gisteren ondanks het positieve risicoklimaat terrein na de maatregelen van de MNB. EUR/HUF testte de recordniveaus rond 358. Tot een breuk hoger kwam het niet. De Hongaarse rentes namen een duik (10 tot 20 basispunten) terwijl de (swap)rentecurve vlakker werd.
 

Figuur - EUR/HUF: forint stabiliseert nabij recent historisch dieptepunt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.