De ‘moeilijke’ rol van olie in deze coronacrisis

De markten: kort op de bal

Olie stijgt (vandaag). Moeten we daar nu blij mee zijn?

Flag US

Een tweetal weken geleden was olie een van de elementen die de corona-onzekerheid op de markten nog aanwakkerde. De forse daling van de olieprijs werd gezien als een indicatie van de terugval van de globale vraag. Het feit dat Rusland niet mee stapte in het plan van Saoedi-Arabië/OPEC om de productie te beperkte zorgde voor bijkomende spanning. De markt had onder meer oog voor de gevolgen voor producenten in de VS. De minder sterke kredietkwaliteit van sommige van die kleinere, ‘alternatieve’ producenten zette het globaal probleem van kredietkwaliteit plots in de schijnwerpers en droeg bij tot de zenuwachtigheid in de ‘high yield’ markt.

Ondertussen zijn we twee weken verder. Olie bleef onder druk en Brent ging zelfs al even beneden de dieptepunten van 2016. Sinds gisteren zijn er tekenen van uitbodeming. Vanmorgen is er zelfs een ‘fors’ herstel. Olie noteerde vanmorgen in de buurt van $ 30 p/vat, vergeleken met een dieptepunt beneden $25 p/vat woensdag. Het herstel gisteren werd versneld toen president Trump aangaf dat hij zijn invloed zou aanwenden om landen als Saoedi-Arabië (en zo mogelijk Rusland) er toe aan te zetten om de productie alsnog te beperken. Ook de acties van de centrale banken om de schaarste aan USD te beperken (olie en de dollar zijn soms invers gecorreleerd) speelden mogelijk een rol. De VS overwegen ook om van de huidige lage olieprijs gebruik te maken om de olievoorraden aan te vullen.

Op kort termijn is olie blijkbaar een van de barometers van het algemeen marktsentiment. Een stijgende olieprijs (om welke reden ook) wordt gezien als een van de mogelijke tekenen dat de marktspanning afneemt. Voor landen als de VS, die zowel een grote producent zijn als een belangrijke consument, is een daling van de olieprijs een wat ambigu gegeven. Ook veel van de kiezers van president Trump zullen die daling van de olieprijs wel niet zo erg vinden. Voor de meeste andere westerse landen is een daling van de olieprijs hoe dan ook een beperkte maar welgekomen verlichting van de factuur van de coronacrisis. De daling van de olieprijs zal op korte termijn ook de inflatie opnieuw verder beneden de 2.0% doelstelling duwen. Voorlopig is dit echter een vorm van ‘deflatie’ waar we niet echt ongelukkig over moeten zijn. Blijft natuurlijk dat sommige deelmarkten (delen van de aandelenmarkt en/of de kredietmarkt) daar mogelijk ietwat anders op reageren. Het zou natuurlijk een goed teken zijn indien de olieprijs terug zou aantrekken omdat de markt anticipeert dat het economisch herstel er sneller komt en/of forser is dan verwacht, maar zover zijn we voorlopig nog niet.
 

Figuur - Olieprijs op zoek naar een bodem.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.