Cash (en dus de dollar) blijft (voorlopig?) ‘King’

De markten: kort op de bal

EUR/USD test opnieuw 1.10 zone

Flag EU

De voorbije dagen was niet helemaal duidelijk welke van de drie grote munten, de USD, de yen of de euro het statuut van veilige haven zou kunnen claimen. Overigens is het maar de vraag of één van de betrokken regio’s hoe dan ook zit te wachten op de eer om in de huidige tijden de sterkste munt te hebben.

Vorige week bleek al dat de combinatie van relatieve schaarste aan USD in sommige delen van de geldmarkt en de vraag naar de meest liquide assets en/of munten dikwijls in het voordeel van de dollar werkte. De yen kon zijn status van veilig haven (fundingmunt in carry trades) alvast niet verzilveren. Ook andere traditioneel veilig geachte activa zoals goud toonden een uiterst grillig patroon en waren niet altijd het verhoopte baken van rust in onzekere tijden.
Gisteren verloor de dollar tijdelijk terrein nadat de Fed de riante rentesteun van de Amerikaanse munt had weggenomen. Vandaag is de Amerikaanse munt wel opnieuw in de gunst. EUR/USD test de 1.10 zone. Ook deze beweging wordt minstens ten dele gesteund door berichten over aanhoudende schaarste aan USD liquiditeit, althans voor bepaalde partijen in de geldmarkt en dit ondanks vele maatregelen van de Fed on de beschikbaarheid van USD voor (kredietwaardige) tegenpartijen maximaal te ondersteunen.

Naast de voorkeur voor de liquide dollar speelt vandaag opnieuw een voor de euro negatieve ‘krediet-topic’. De intra-EMU kredietspreads op perifere overheidsobligaties verwijden opnieuw aanzienlijk. Dat kan te maken hebben met de onzekerheid van de economische en begrotingssituatie van de betrokken landen. Mogelijk is er in de markt onduidelijkheid over hoeveel steunaankopen de ECB bijvoorbeeld kan doen in Italiaanse overheidsobligaties binnen het kader van de ECB beleidsbeslissing van vorige week. ECB voorzitster Lagarde zei dan wel dat de bijkomende ruimte van € 120 mld flexibel kan worden gebruikt, maar toch blijven de bestaande beperkingen principieel in voege. Hoe dan ook, een eventueel substantiële en blijvende verruiming van de intra-EMU kredietspreads kan negatief afstralen op de euro. Anderzijds is ook de VS niet immuun voor de economische gevolgen van het coronavirus en kan er ook daar druk komen op bepaalde delen van de kredietmarkt. De kans is dan ook groot dat de focus voor deze aspecten voor periodes van wisselende druk op de dollar en de euro blijft zorgen. Vandaag geniet de dollar het voordeel van de twijfel, maar dat is geen garantie voor de EUR/USD reactiefunctie morgen.
 

Figuur - Opnieuw een negatieve correlatie tussen perifere (Italiaanse) spreads en EUR/USD?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.