Nieuw Zeeland: een frontrunner?

De markten: kort op de bal

Markten tonen tot nader bericht weinig ‘land-specifieke’ reactie

Er groeit een consensus dat een brede, doelgerichte fiscale aanpak nodig zal zijn om de economische schade van de coronacrisis voor particulieren en bedrijven te beperken. Het is dan ook uitkijken naar stappen in die richting van regeringen en of supranationale overheden zoals de EU. Voorlopig blijft de crisisaanpak vooral een verhaal van ieder voor zich. Ook in de Europese Unie is er weinig éénvormigheid in het optreden, zowel voor de maatregelen om de fysieke verspreiding van het virus in te tomen as voor economische maatregelen. Zoals steeds bij maatregelen op een supranationaal niveau, is de verdeling van de kosten en de baten een belangrijke hinderpaal om tot coherente crisismaatregelen te komen.
In deze context viel ons een uitgebreid stimuleringsplan op in Nieuw-Zeeland. De regering keurde maatregelen goed ter waarde van N$ 12 mld, van de orde van grootte van 4% van bet bbp. Het pakket omvat onder meer N$ 8 mld voor loon- en inkomenssteun, N$ 2.8 mld belastingmaatregelen die de cashpositie van de bedrijven moet versterken en 500 mln voor directe steun aan de gezondheidssector. Er is ook een apart luik voor steun aan de luchtvaartsector.

De ongekende steunmaatregelen van de Nieuw-Zeelandse regering zijn wel opvallend omdat het land tot nu slechts relatief beperkt getroffen was door de verspreiding van het virus (11 gevallen en nog geen doden). Gisteren nam ook de Nieuw-Zeelandse centrale bank een drastische stap door de beleidsrente te verlagen van 1.0% tot 0.25%. Het beslissingsproces in Nieuw-Zeeland wordt alvast vergemakkelijkt door een aantal institutionele factoren. Het boven vermelde ‘verdelingsprobleem’ tussen lasten en kosten doet zich hier niet voor. Bovendien heeft het land een lage overheidsschuld van om en bij 25% van het bbp. Een fiscale stimulering van de orde van grootte van 4% is in die context waarschijnlijk niet van aard om op termijn de stabiliteit van de openbare financiën in vraag te stellen.

Op zich is Nieuw-Zeeland een zeer klein land. Toch kijken we uit of de markten landen die dit soort acties (kunnen) ondernemen op termijn anders gaan evalueren dan landen die deze middelen niet hebben of in een moelijker institutioneel kader moeten werken. Voorlopig heeft ook deze actie van de Nieuw-Zeelandse regering de markten niet overtuigd. De kiwi dollar betaalt nog steeds de rekening van de beperktere liquiditeit die geldt voor alle ‘kleinere’ munten. Toch kijken we stillaan uit of de reactiefunctie van de markt niet verandert in het voordeel van landen die de mogelijkheid hebben om specifieke maatregelen te treffen. Deze redenering kan eventueel ook gelden voor landen die over grote deviezenreserves beschikken om indien nodig hun munt te beschermen. Quid bijvoorbeeld Noorwegen? Voorlopig is er in de (wissel)markt nog weinig te merken van een echte paradigma-shift. Liquiditeit blijft een onontbeerlijke eigenschap om aan de sell-off van risicovolle activa te ontsnappen. Toch houden we parameters van kredietkwaliteit of economische beslissingskracht stilaan iets meer op onze radar om mogelijk een onderscheid te maken tussen de verschillende ‘kleine’ munten.
 

Figuur - NZD/USD: daadkracht helpt kiwi dollar (voorlopig) niet.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.