G7: belofte maakt schuld

De markten: kort op de bal

Beleggers zien nog geen licht aan het einde van de tunnel

Flag EU

De ministers van financiën en centraal bankiers van de 7 grote industrielanden (G7) pleegden gisteren overleg en beloofden “alles te doen wat nodig is” om een door de coronaviruspandemie geschokte wereldeconomie te stabiliseren. De toplui merken op dat de pandemie landen lam legt en verschillende bedrijfssectoren tot stilstand brengt. In het licht van een mogelijke recessie beloven ze dan ook gecoördineerde beleidsmaatregelen te nemen. De leiders verzekeren dat ze de "volledige macht" van hun regeringen inzetten om de volksgezondheidsmaatregelen te coördineren, het economisch vertrouwen te herstellen, de wereldwijde handel en investeringen te ondersteunen en onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar wanneer… Dat is de ‘million dollar question’.

Beleggers zien de bui immers hangen en vrezen een zelden geziene economische tsunami. Verschillende sectoren kennen moeilijke tijden. Denk bijvoorbeeld aan het toerisme, de luchtvaart, de horeca, de kleinhandel en ook de industrie die in toenemende mate hinder ondervinden van landen die achter slot en grendel zitten (verstoorde aanvoerketens), en een stokkende vraag. Dit zal vervolgens leiden tot een uitstel van investeringen. De vraag is dan nog maar in welke mate de kredietverlening in het gedrang komt, een aantal bedrijven hamstert alvast cash (bv. Boeing, AB InBev, …) . Beleggers hopen op serieuze gecoördineerde actie (!) en zijn niet gediend met algemeenheden en beloften. De markten waren tot dusver niet onder de indruk van centrale banken (denk aan de Fed) en de solo slim van sommige landen (o.a. Frankrijk, Italië en Nieuw-Zeeland). En beleggers zijn niet alleen, ook de autoriteiten maken zich steeds meer zorgen. Frans president Macron verklaarde de oorlog tegen het genadeloos virus. Ook Amerikaans president Trump verwittigde voor een recessie en vreest dat de economische halt tot de zomer zou aanslepen.

Markten nemen akte. De beurzen namen gisteren een bloedstollende duik. De Amerikaanse beurzen kelderden gemiddeld 12%, het grootste dagverlies sinds Black Monday in 1987! Europese beurzen kregen ook een klap en zetten de verliezen vanmorgen – na heel even de wonden te likken – onverminderd verder. De Amerikaanse en Europese rentes zijn opmerkelijk opwaarts georiënteerd. Amerikaanse rentes gaan vandaag 1 bp (2-j.) tot 9 bpn (30-j.) hoger, Duitse rentes 3 bpn (2-j.) tot 2 bpn (30-j.). Eisen beleggers nu ook voor het voorheen veilig geachte staatspapier een risicopremie?

Voor beleggers is het afwachten op een collectief, mondiaal antwoord i.p.v. een lappendeken aan individuele maatregelen. Wanneer autoriteiten gezamenlijk alles uit de kast halen, denken we dat dit de marktonzekerheid, als gevolg van ongecoördineerde acties, een beetje bedaren.
 

Duitse tienjaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.