De corona-lockdowneconomie

De markten: kort op de bal

… een giftige cocktail van negatieve ingrediënten

vlagecOpening

Het startte als een lokaal probleem: een ongekende aandoening waaraan inwoners van de Chinese stad Wuhan leden. Stilaan verspreidde het virus zich in Wuhan en omstreken. Wat startte als een lokale epidemie mondde uit tot een pandemie. Terwijl in China het aantal nieuwe besmettingen drastisch daalt, gebeurt in vele andere landen (bv. in de VS en in Europa) net het tegenovergestelde. Landen reage(e)r(d)en met drastische maatregelen om het virus in te dijken en onder controle te krijgen.
In China trekt het (bedrijfs-)leven stilaan op gang in schril contrast met andere landen waar men aan de alarmbel trekt. Steeds meer landen verscherpen grenscontroles, leggen inreisverboden op en gaan zelfs volledig op slot. Enkele landen gaan nog verder (Spanje, Italië,…) en zetten het volledig land in quarantaine. De VS leek een tijdje immuun maar daar kwam snel verandering in. De nationale noodtoestand werd ook in de VS uitgeroepen waar New York – the city that never sleeps – volledig lam ligt nadat corona er 3 mensen het leven kostte.
Het coronavirus is een veelkoppige draak en veel meer dan slechts een gezondheidscrisis. De economische schade is aanzienlijk Het startte als aan aanbodschok – door verstoorde aanvoerketens waardoor bedrijven in productieproblemen kwamen – maar daar is een vraagschok bij gekomen omdat huishoudens/bedrijven investeringen en aankopen, enzovoort uitstellen. Bovendien valt de vraag naar vele diensten volledig weg (luchtvaart, toerisme, hotels, restaurants,…). En alsof dat nog niet genoeg was kwam er nog een derde schok bij: de gekelderde olieprijs. Overheden en centrale banken geven volle gas en rekken zich met een magere gereedschapskist nóg verder uit om de economische schok te dempen.
De eerste cijfers vanuit China illustreren alvast de economische schade van het coronavirus. De industriële productie kromp in januari en februari voor het eerst in 30 jaar. In die periode krompen kleinhandelsverkopen en industriële productie in vergelijking met een jaar eerder fors, met respectievelijk 20.5 (j/j) en 13.5% (j/j), pakken slechter dan wat economisten voorspelden (respectievelijk -4% en -3%). Ook bedrijfsinvesteringen kregen een forse klap (-24.5% vs. -2%). En dat dreigt slechts het tipje van de ijsberg te zijn. De coronacrisis dreigt veel sectoren in moeilijkheden te brengen en uit te monden tot een kredietcrisis. Beleggers maken vluchten naar veilige havens en doen risicovolle(re) instrumenten in sneltempo van de hand. Bedrijven staan onder druk door de vraag- en aanbodschok en doen beroep op hun volledige kredietlijnen of ze de cash nu onmiddellijk nodig hebben of niet. Zij zien de bui al hangen…
…En dat doen de markten ook. Ondanks menig monetaire stimuli – met name de bazooka van de Fed – zijn beleggers er niet gerust in en geloven ze dat de monetaire kaart uitgespeeld is. In Azië tuimelden de beurzen met verliezen tussen 4-5% vanmorgen. In Europa bedraagt de klap 6% tot 8%. Amerikaanse rentes nemen een duik en gaan 16bpn (2-j.) tot 12 bpn (30-j.) lager. De dollar verliest terrein door het verlies aan rentesteun maar in tijden van onzekerheid waar cash king is, geniet de dollar de voorkeur. EUR/USD zoekt een nieuw evenwicht in de EUR/USD 1.1050/1.1250 handelsband.
 

Figuur -

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.