Noorse centrale bank volgt (sommige) andere centrale banken

De markten: kort op de bal

…En zet het mes in haar beleidsrente

Naar het voorbeeld van menig andere centrale bank, tast ook de Noorse centrale bank (Norges Bank) in haar buidel. Het land besloot gisteren om het coronavirus met draconische maatregelen te lijf te gaan door het volk zo veel mogelijk thuis te houden. Nu doet ook de centrale bank haar buit in het zakje. Gisteren kondigde de Norges Bank reeds aan dat ze overgaat tot noodleningen van 3 maanden aan banken voor zolang het nodig is, om fricties op de geldmarkt te voorkomen n.a.v. het coronavirus. De noodleningen worden uitgegeven aan de beleidsrente, waaraan de centrale bank vandaag sleutelde. De Norges Bank kwam, na een crisismeeting, vanmorgen met een renteknip op de proppen en knipte haar beleidsrente met 50 bpn tot 1%. Ze adviseerde ook het ministerie van financiën om per direct de zogenaamde cyclische bufferpercentages te verlagen van 2.5 tot 1%. De reden? Corona, uiteraard. De centrale bank verwacht dat de Noorse economie op korte termijn een fameuze klap zal krijgen. Zo lopen de ontslagen reeds op en verwacht ze dat de werkloosheidsgraad verder zal toenemen. Alsof dat nog niet genoeg is, kampt Noorwegen – als één van de grootste olieproducenten ter wereld – met een bijkomende kopzorg: de scherpe daling van de olieprijzen.

Verder in Scandinavië, schiet ook de Zweedse Riksbank in actie. De centrale bank besloot vanmorgen om via de banken tot SEK 500 mld uit te lenen aan bedrijven die kampen met de gevolgen van de corona pandemie en hoopt daarmee de kredietverlening aan Zweedse bedrijven op peil te houden


De centrale banken beseffen dat de economische vooruitzichten er allesbehalve rooskleurig uitzien en staan paraat om op ieder moment in te grijpen. De oliegevoelige Noorse kroon kreunt onder de scherpe daling van de olieprijs en toenemende corona-onzekerheid. EUR/NOK schoot op één maand van 10 tot 11.45. Na de beleidsbeslissing daalde (positief Noorse kroon) EUR/NOK tot 11.18. De Zweedse kroon won even terrein na de beleidsbeslissing maar geeft die winsten alweer op.
 

Figuur - Grafiek: EUR/NOK: Noorse kroon kreunt onder gekelderde olieprijzen en corona-onzekerheid.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.