Dollar, rentes en beurzen komen even onder neerwaartse druk uit…

De markten: kort op de bal

… maar verwacht nog niet teveel van tijdelijke rebound

vlagecOpening

De marktomstandigheden blijven uiterst volatiel. De rentes, de dollar en de beurzen maakten gisteren een beperkt deel van de recente verliezen goed. De belangrijkste Amerikaanse indices lukten die >5% rally slechts in het slot van de handelssessie. De beurzen wisten dagverliezen uit na berichten dat Amerikaans president Trump voorstelde om de loonbelasting te verlagen tot het einde van het jaar en de termijn voor ziekte-uitkeringen tijdelijk te verlengen. Vanochtend wijzen de Amerikaanse futures al weer op verlies. Hoewel binnen het Amerikaanse Congress eensgezinsheid heerst over het feit dat er fiscale steun moet komen, is er veel onenigheid over hoe die er moet uit zien. De Democraten en sommige Republikeinen voelen meer voor gerichte maatregelen voor de hardst getroffen sectoren eerder dan algemene initiatieven. Bovendien neemt het aantal besmettingen weer fors toe in bijvoorbeeld Zuid-Korea (nu ook Seoul) en de VS (totaal > 1000). Stimulus blijft het buzzwoord vanochtend. De Bank of England deed monetair haar duit in het zakje terwijl Italië ijvert voor een veel groter steunpakket. In het VK wordt vandaag ook de begroting voor dit jaar voorgesteld.
We blijven voorzichtig in de huidige marktomstandigheden. We vrezen nog steeds dat markten teveel verwachten van wat monetair beleid kan doen en wat fiscaal beleid wil doen. Vooral als zal blijken dat die fiscale maatregelen uiterst gericht zullen zijn. Bovendien wint de globale uitbraak van het COVID-19 virus nog steeds aan kracht en worden de maatregelen om het virus in te perken steeds drastischer. Voeg daar aan toe dat we nog steeds geen economische cijfers kregen over de periode sinds midden-februari. We vrezen het ergste (recessie). Die slechtnieuwsshow van het datafront zal minstens tot na de zomer aanhouden. Tenslotte speelt het olieverhaal. De lage olieprijs dreigt het risicovolle domein van de Amerikaanse bedrijfsobligatiemarkt in de problemen te brengen. De corona-gezondheidscrisis dreigt de groei al tot stilstand te brengen. Krijgen we een kredietcrisis in bepaalde financiële deelmarkten, dan is het hek helemaal van de dam. Zover zijn we nog niet, maar omwille van al deze risicofactoren zijn we niet geneigd om mee te gaan in risicorally’s zoals die van gisteren.
 

Evolutie Amerikaanse beurs (S&P 500) sinds midden februari

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.