Bank of England stapt in de voetsporen van de Fed

De markten: kort op de bal

De centrale bank knipt haar beleidsrente met 50 bpn

Flag UK

De Bank of England verraste vanmorgen de markten door, naar voorbeeld van de Fed, haar beleidsrente onverwachts te knippen met 50 bpn tot 0.25%. Het is sinds de financiële crisis geleden dat de centrale bank dergelijke noodingreep toepast. De reden? COVID-19, uiteraard. In haar communiqué verwijst de BoE expliciet naar de tijdelijke doch omvangrijke economische schok ten gevolge van de corona epidemie. Door de renteknip hoopt de centrale bank het Britse bedrijfsleven en huishoudens bij te staan en de schadelijke economische gevolgen te verzachten. Daarnaast komt de centrale bank ook met andere maatregelen op de proppen. Zo schroeft de BoE de contracyclische buffer – die bedoeld is banken te beschermen tegen risico’s die voortvloeien uit de financiële cyclus – terug van 1% tot 0% om banken aan te sporen om meer geld uit te lenen. Naast de rente introduceert de centrale bank een nieuw financieringsplan om kleine en middelgrote ondernemingen ruggensteun te bieden. “De aangekondigde maatregelen gaan bedrijven helpen om zaken te blijven doen en ervoor zorgen dat werkenden hun baan houden", luidt het bij de BoE.


De coronacut leidt tot een steilere Britse rentecurve. De Britse 2-jaarsrente verliest 5.5 bpn terwijl het lange eind van de curve (10-j.) marginaal41 bp hoger gaat. Het pond, dat gisteren al niet kon profiteren van het verbeterd risicoklimaat, verzwakte tot boven EUR/GBP 0.88, maar er kwam al snel een soort ‘buy-the-rumour, sell-the fact’ herstel (nu EUR/GBP 0.8750 zone, in volatiele handel). Straks is het uitkijken naar het Britse begrotingsvoorstel: hoeveel gevolg wordt er gegeven aan de coronacrisis? Een te flauw (gepercipieerd) antwoord op de coronacrisis kan het pond in het defensief houden.
 

Figuur - EUR/GBP (even?) boven 0.88 na BoE renteverlaging.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.