Van coronacrisis tot globale marktcrisis.

De markten: kort op de bal

Rentes, beurzen en … dollar in vrije val.

Flag US

De markten zijn vanmorgen in volledige ontreddering geopend. De draconische maatregelen in Italië om de verspreiding van het coronavirus het hoofd te bieden waren al een wake-up call voor de laatste ‘positieve’ twijfelaar. De economische gevolgen van het coronavirus gaan meer zijn dan een tijdelijk oponthoud. Voor de markten kwam daar vanmorgen nog een nieuwe bron van onzekerheid bij. Ook de oliemarkt is in crisis. Rusland en Saoedi-Arabië geraakten het niet eens over (bijkomende) productiebeperkingen om de vraaguitval omwille van de coronacrisis het hoofd te bieden. Ze zijn dan maar een oorlog om marktaandeel gestart. Zowat alles wat met olieproductie te maken heeft, is in vrije val. Voor regio’s zoals Europa of China, die grotendeels afhankelijk zijn van de invoer van olie, is dat in theorie geen slecht nieuws. Hun olie-/energiefactuur zakt fors. De markt vreest echter dat de olieprijsdaling veel producenten (o.a. schalieproducenten in de VS met een hogere kostenstructuur) en industrieën die toeleveren aan de oliesector in moeilijkheden zal/kan brengen. Eventuele faillissementen gaan ook gevolgen hebben voor de financiële sector. Kortom, de schade van de gecombineerde corona- en oliecrisis is waarschijnlijk groot, maar moeilijk te kwantificeren. Risico-activa en alles wat zo gepercipieerd wordt, gaat tegen eender welke prijs de deur uit. Ook activa en munten die minder liquide zijn vinden niet altijd voldoende kopers en vallen in een zwart gat.


Het was al lang duidelijk dat de fiscale en monetaire autoriteiten alle zeilen zullen (moeten) bijzetten. De rentes zijn in vrije val. Gezien de ruimte die er nog is, gaat deze beweging natuurlijk veel sneller in de VS dan in Europa of Japan. De Amerikaanse 30-j rente zakt meer dan 40 bpn. Voor de Duitse 30-j rente is dat ‘maar’ om en bij de 20 basispunten. Voor de Fed zijn de markten al naar een volgende fase geschakeld waarbij Powell en co naast een forse renteverlaging, ook alternatieve maatregelen zullen moeten overwegen (cf apart bericht) . Ook voor de ECB gaat de markt er vanuit dat Lagarde op de beleidsvergadering ‘niet anders zal kunnen dan’ de (deposito)rente met minstens 10 bpn verder te verlagen van -0.50% tot -0.60% (of lager) . Hiervan zijn we, gezien de beperkte efficiëntie en neveneffecten, niet echt overtuigd.


Volgens de theorie zou dit een context moeten zijn waarin de dollar al zijn troeven op tafel kan leggen. De Amerikaanse munt wordt verondersteld een veilige haven te zijn en is meestal negatief gecorreleerd met grondstoffen zoals olie. Die mechanismen werken op dit ogenblik niet meer. De Amerikaanse munt verliest massaal rentesteun. Bovendien komt het Amerikaanse groeiverhaal ook onder druk. Hoe groot is de economische fall-out van de olie-industrie voor de bredere economie? De combinatie van onzekerheid omwille van corona en een stevige scheut financiële onzekerheid zal waarschijnlijk ook de bestedingen van de Amerikaanse consument onder druk zetten. Europa en Japan staan er wat dat betreft niet beter voor maar in een crisis wegen de fundamenten inzake financiële stabiliteit net iets zwaarder. De VS blijft een economie met een groot extern tekort. Japan en Europa hebben een financieringsoverschot te aanzien van de rest van de wereld. Ze zullen er zeker niet blij mee zijn, maar hun munt is beter gepositioneerd voor een ‘by default’ rally dan de Amerikaanse munt. Tot nader bericht verwachten we dan ook geen grote comeback van de dollar. EUR/USD heeft ‘comfortabel’ boven de vorige weerstand van 1.1250 post gevat. In een iets langer perspectief is de zone 1.16/1.17 een volgende referentie (zie grafiek).
 

Figuur - EUR/USD: begin van een nieuw tijdperk?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.