Fed-gouverneur pleit voor ruimer mandaat bij toekomstige activa-aankopen

De markten: kort op de bal

Bedrijfsobligaties komen in beeld

vlagecFed

Boston Fed-gouverneur Rosengren nam vorige week als eerste het woord activa-aankopen in de mond. We waarschuwden dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn vooraleer de markt de druk op de Amerikaanse centrale bank zou opvoeren. Na de uitzonderlijke beslissing om begin maart tussentijds de beleidsrente met 50 basispunten te verlagen, is het hek van de dam. De markt vreest een Amerikaanse recessie en verdisconteert ondertussen een nieuwe renteverlaging met 75 basispunten op de officiële beleidsvergadering van 18 maart. Omdat de Amerikaanse centrale bank bij hoog en bij laag beweert om niet over te gaan tot experimentele, negatieve beleidsrentes, bereikt ze weldra de effectieve bodem met haar beleidsrentes (0%). De serieuze vervlakking van de Amerikaanse rentecurves wijzen behalve de recessievrees ook op een doorstart van het aankoopprogramma van activa (QE) om de economie/markt te beschermen tegen de negatieve vraag- en aanbodschok. In die context kwam Rosengren aan het woord. Hij oppert de mogelijkheid tot activa-aankopen, maar stelt het huidige bereik van de Fed (alle schuld verbonden aan de Amerikaanse staat) in vraag. Bij vorige QE-programma’s was de expliciete doelstelling van de obligatieaankopen het nastreven van een lagere lange rente. Omdat het verval aan het lange eind van de curve zo snel is gegaan (VS 10j: 0.5%; VS 30j: 0.9%) vraagt Rosengren zich af of het nog wel nuttig is om Amerikaanse staatsobligaties te kopen. Hij zinspeelt op een breder mandaat waardoor de Fed zich bijvoorbeeld ook kan mengen in de markt van bedrijfsobligaties of wie weet zelfs in de ETF-markt (aandelen). Voorlopig hebben de geïsoleerde commentaren van Rosengren nog niet veel invloed op de markt. Een index die bij benadering de kredietrisicopremie op Amerikaanse bedrijfsobligaties (investeringsgraad) op een looptijd van 5 jaar weergeeft (zie grafiek) steeg recent tot de hoogste niveaus sinds 2018. Toen vreesde de markt dat een te restrictief Fed-beleid de Amerikaanse economie kopje onder zou duwen.

Figuur -

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.