OPEC probeert Rusland aan boord te krijgen voor bijkomende productiebeperking

De markten: kort op de bal

(Olie)markt voorlopig niet onder de indruk

Flag US

OPEC vergaderde de voorbije dagen in Wenen in een poging om een antwoord te bieden op de forse daling van de olieprijs. De uitbraak en verspreiding van corona zal leiden tot een aanzienlijke daling van de vraag naar olie in 2020.


Samen met een aantal niet-leden, beperkt OPEC de productie nu al met 2.1 mln vaten per dag. Deze maatregelen zou ‘in theorie’ eind deze maand vervallen maar markten gaan er van uit dat die hoe dan ook verlengd moet worden tot eind dit jaar. Om de oplopende vraaguitval omwille van corona het hoofd te bieden wil OPEC onder leiding van Saudi Arabië de productie bijkomend met 1.5 mln vaten per dag terugschroeven in het tweede kwartaal van dit jaar. OPEC stelt wel als voorwaarde dat niet-OPEC-landen (vooral Rusland) hun deel van de inspanning leveren. Zij moeten akkoord gaan een beperking van 0.5 mln vaten per dag. Dit is een voorwaarde om het akkoord effectief in gang te zetten. Rusland was echter niet aanwezig op de vergadering en heeft zijn bijdrage nog niet bevestigd. Recent liet Rusland wel verstaan dat het bereid zou zijn de eerdere beperking te verlengen.


De reactie van de olieprijs blijft tot nader bericht uiterst beperkt. Brent olie stabiliseert de buurt van $51 per vat. De markt wil meer duidelijkheid over de bijdrage van Rusland. Mogelijk zijn er ook twijfels of alle deelnemers zich aan de afspraken zullen houden. Bovendien is ook de grootte van de vraaguitval omwille van corona moeilijk in te schatten. De daling van de olieprijs zal zich op korte termijn ook vertalen in een daling van de inflatie in consumerende landen. Toch mag deze prijsdaling alvast gezien worden als een beperkte, maar welgekomen steun voor de consumenten van de door corona getroffen economieën. Dat geldt a fortiori voor Europa, dat in tegenstelling voor de VS bijna volledig afhankelijk is van ingevoerde olie.
 

Figuur - Brent olieprijs voorlopig niet onder de actie van OPEC-maatregelen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.