Corona versus stimulus

De markten: kort op de bal

Markten op weg naar een periode van ‘erratic trading’ ?

Flag EU

Dinsdag reageerden de markten maar zeer lauw op de ‘emergency’ renteverlaging van de Fed. Powell en co wilden de economie een duwtje in de rug geven en de markten geruststellen. Die laatsten waren blijkbaar niet overtuigd dat de forse renteverlaging een afdoend economisch medicijn is om het coronavirus in te tomen. Gisteren was het glas dan weer plots ‘halfvol’. We zagen geen duidelijke aanleiding. De data in Europa en de VS (vertrouwen van de dienstensector en ADP arbeidsmarktrapport) gaven aan dat de economie, zeker in de VS, in vrij goede gezondheid was voor de uitbraak van het coronavirus. Voor de markten, die vooruitkijken, is dit echter een vorm van ‘geschiedschrijving’. Interessant, maar niet echt relevant voor de actuele prijsbeweging. Later op de dag keurde het Amerikaanse van afgevaardigden een pakket goed ter waarde van $7.8 mld om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Dit concrete voorbeeld van fiscale stimulus gaf de Amerikaanse beurzen een bijkomend duwtje in de rug. De belangrijkste Amerikaanse indices sloten de dag af met een winst van om en bij de 4%. De rentes veerden (tijdelijk) op van de recente dieptepunten. De dollar kwam in rustiger vaarwater. EUR/USD sloot de dag af op 1.1136.

Vanmorgen is er een inflatie aan berichten over overheden die (fiscale) maatregelen voorbereiden om, vaak samen met verdere monetaire versoepeling, de gevolgen van corona het hoofd te bieden. Toch blijft de vraag of de markten op korte termijn kan (blijven) geruststellen. Vele overheden en bedrijven wereldwijd moeten steeds meer doortastende maatregelen nemen (reisbeperkingen, beperking van activiteit door bedrijven, afgelastingen van publieke events …). Het herstel van de Chinese beurs toont dat ook dit ‘headline risico’ van corona op een bepaald ogenblik door de markten verdisconteerd is, waarna die zich kunnen richting op de positieve impact van de begeleidende maatregelen en het (verhoopte) herstel. Wanneer de Europese en Amerikaanse markten dit punt zullen bereiken is onmogelijk te zeggen. Tot nader bericht hebben we het gevoel dat de spiraal aan negatieve berichten nog wel even de overhand dreigt te houden. Op iets langere termijn, is de vraag hoe efficiënt de aangekondigde maartregelen zullen zijn. Economische data zijn even minder relevant geworden voor de markten er zijn er vandaag overigens ook weinig. De data die wel de eerste impact van het coronavirus capteren dreigen wel een zeer grimmig beeld te geven, zowel in de VS als in Europa. In deze context zullen de rentes waarschijnlijk nog een hele tijd op extreem lage niveaus blijven (en eventueel anticiperen op verdere ‘onconventionele versoepeling’). De dollar is blijkbaar aan een rustpauze toe. Vermits het verlies aan rentesteun voor de Amerikaanse munt waarschijnlijk ‘permanent’ is, is een volgehouden USD comeback niet evident, ook al is het nieuws uit Europa of Japan minstens even onrustwekkend. Op korte termijn kan EUR/USD consolideren in een nieuwe band tussen 1.10 en 1.1250. USD/JPY blijft waarschijnlijk onder druk zolang de onzekerheid (extreem) hoog blijft.

Nog even naar het VK. Daar liet het pond gisteren een mooi herstel optekenen. In de hoorzitting voor het Parlement liet de aanstaande BoE voorzitter (Bailey) zich eerder gematigd uit over de acties die de bank moet/zal nemen om corona in te dijken. Dat was een bijkomende (tijdelijke) steun voor het pond. De markt gaat er nog steeds vanuit dat de BoE ‘niet anders zal kunnen’ dan de rente eind deze maand te verlagen. Vraag is of het 25 of 50 bp zal zijn. Daarnaast is het vooral uitkijken hoeveel geld de Britse regering volgende week in de nieuwe begroting wil voorzien om de uitdaging van corona het hoofd te bieden.
 

Figuur - 1.10-1.1250 nieuwe handelsband voor EUR/USD?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.