Fed voegt forse daad bij het woord tijdens noodvergadering

De markten: kort op de bal

Amerikaanse rentes tuimelen tot 15 bpn

Flag US

Afgelopen vrijdag publiceerde de Amerikaanse centrale bank (Fed) een uitzonderlijk statement. In 4 luttele zinnen maakte de Fed duidelijk dat ze niet aan de zijlijn zal toekijken hoe het coronavirus de nog steeds sterke Amerikaanse economie dreigt te ondermijnen. Het korte maar krachtige bericht was goed voor een rally op de Amerikaanse aandelenmarkt aan de start van deze handelsweek. Investeerders scherpten de verwachtingen voor een stevige renteknip al in de maartbeleidsvergadering aan. Voor Powell is de situatie echter te precair. Hij bediende de markt sneller dan verwacht op hun wenken.

De Fed-voorzitter riep vandaag een noodvergadering bijeen en schaafde de rentes met maar liefst 50 basispunten tot 1%-1.25%. De beslissing was unaniem. In het korte bijhorende communiqué haalt de centrale bank de gekende bereidheid tot handelen terug van onder het stof. De Fed zal de situatie van dichtbij opvolgen en (re)ageren als ze dat nodig acht onder het motto “act as appropriate”. Tijdens de persconferentie nadien gaf Powell mee dat corona de economische vooruitzichten “substantieel veranderde”. Dat was de voorwaarde voor de Fed om uit de inactiviteit te stappen die ze voor 2020 nochtans vooropstelde. Met de renteverlaging wil de centr ale bank een ongewenste verstrakking van de financiële condities vermijden. Die zou er eventueel kunnen komen van de onzekerheid die corona creëert. Toch erkent Powell dat monetaire versoepeling alleen onvoldoende en niet effectief is om én een aanbod- én een vraagschok op te vangen. Hij breekt een lans voor fiscale stimulering.

Zowel de noodvergadering als de grootteorde van de renteknip is naar huidige normen uitzonderlijk en kwam als een verrassing voor velen. Paniekzaaierij of terecht, dat laten we in het midden. We stellen enkel vast dat de Amerikaanse tweejaarsrente, de meest gevoelige voor het rentebeleid, meer dan 15 basispunten tuimelt. Ze noteert met 0.75% aan niveaus niet meer gezien sinds 2016. De markt voert de druk op de Fed zonder blikken of blozen zelfs nog meer op. Ze verdisconteert nog een renteverlaging voor de “officiële” beleidsvergadering van 18 maart. Voorlopig mag dat wel een van 25 bpn zijn. Langere looptijden gaan eveneens zo’n 10 basispunten onderuit. De tienjaarsrente zet andermaal een laagterecord rond 1.04%. De 1%-grens nadert. Op de wisselmarkt kreeg de dollar begrijpelijkerwijs een tik. EUR/USD ging richting 1.12 maar 5 ‘big figures’ op 8 handelsdagen is voorlopig een brug te ver. Het paar noteert rond openingsniveaus medio 1.11/12. De Amerikaanse beurs reageert uiterst volatiel: van verlies naar plotse winst op de aankondiging naar opnieuw verlies. Beleggers bedanken Powell voor de lagere rente maar vrezen (terecht) voor de effectiviteit ervan. Bovendien is voor sommige economieën het coronakwaad al geschied. Behoort de VS daar ook toe?
 

VS 2j.-rente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.