RBA zet het mes in de rente

De markten: kort op de bal

Voorbode van een gecoördineerde G7-actie?

Flag Australia

De verspreiding van het coronavirus bij belangrijke handelspartner China en in de rest van de wereld voerde de druk op centrale banken wereldwijd om actie te ondernemen op, de Reserve Bank of Australië inclusief. Die ging vanmorgen overstag en verlaagde de rente van 0.75% naar 0.50%. De RBA vreest dat corona de prille uitbodeming van de groeivertraging zal fnuiken. Groei in de eerste jaarhelft zal al lager zijn dan voorheen gedacht met vooral een negatieve impact tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Corona zal in het bijzonder wegen op het onderwijs en de reissector. Ook de binnenlandse consumptie zal waarschijnlijk geaffecteerd worden omwille van de onzekerheid. De RBA denkt wel dat de Australische economie snel terug op het herstelpad belandt eens het virus onder controle is.

Het beleidscommuniqué omvat behalve het corona-epistel voor het overige weinig veranderingen. De preventieve renteverlaging vandaag is dus duidelijk geïnspireerd door het virus. Vraag is of soepel monetair beleid het juiste antwoord is. Bovendien is de renteknip niet helemaal zonder risico. Ook de RBA komt daardoor nu wel heel dicht bij de 0%-grens, “effective lower bound”. Verdere versoepeling houdt dan de facto onconventioneel beleid in. De markt houdt er de moed alvast in. De Australische dollar herstelde ondanks de verminderde rentesteun op van 0.652 tot 0.655 ten opzichte van zijn grote Amerikaanse broer.

De Australische renteverlaging komt vlak voor een uitzonderlijke G7-meeting tussen de ministers van financiën. Ook zij voelen de druk om meer te doen tegen de mogelijke economische uitval door het coronavirus. Komt er een gecoördineerde (fiscale) actie? Een bron bij persagentschap Reuters maant aan tot voorzichtigheid. Volgens de persoon in kwestie omvat het G7-statement dat later vandaag wordt uitgegeven geen expliciete vermelding van monetaire noch fiscale stimulus. De markt denkt er op dit moment anders over. Europese beurzen gaan vlot 2% en meer hoger. De rentemarkten vinden de weg naar het noorden. EUR/USD stabiliseert in de 1.11-regionen. Beleggers hopen op fiscale en monetaire steun. We vrezen echter dat zo’n eventuele G7-actie het sentiment enkel op korte termijn een duwtje in de rug zal geven.
 

AUD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.