De Fed en de BoJ to the rescue

De markten: kort op de bal

Centrale banken kunnen de gemoederen bedaren

Flag EU

Vrijdag zetten Europese beurzen hun neerwaartse spiraal onverminderd verder en verloren ze nog eens 4%. Amerikaanse beurzen waren hetzelfde lot beschoren totdat Powell vlak voor het weekend het startschot gaf voor een beursremonte. In een uitzonderlijk persbericht hintte Powell op beleidsactie, tot grote vreugde bij beleggers. 'Het coronavirus is een risico voor de economie. De centrale bank volgt de ontwikkelingen nauwlettend op. We zullen onze beschikbare instrumenten inzetten en gepast reageren om de economie te ondersteunen', klonk het. Wall Street kende een late rally, Nasdaq sloot zelfs in het groen. De rentemarkten tuimelden. Amerikaanse rentes verloren 15 (2-j.) tot 8 bpn (30-j.) Het (groter) verlies aan rentesteun speelde de dollar parten, EUR/USD sloot op 1.1026. Op de markten luidt de vraag niet langer of en wanneer de Fed zal overgaan een renteknip, maar vooral: van welke grootteorde zal de renteknip zijn? Beleggers speculeren op een renteverlaging van 50 bpn op de eerste beleidsvergadering in maart.

Vanmorgen was het even slikken met het Chinees PMI-vertrouwen. De index zakte naar het laagste peil ooit in februari (zo laag als 28.9). Maar beleggers gaven gehoor aan geanticipeerde beleidsmaatregelen door fiscale en monetaire autoriteiten. Peking beloofde ondersteunende beleidsacties voor kleine bedrijven. Daarnaast was er ook nieuws uit Japan. Bank of Japan gouverneur Kuroda nam voorbeeld aan Powell en beloofde dat de Japanse centrale bank maatregelen zou nemen om de markten te stabiliseren. 'We gaan de markt via de gepaste marktoperaties en de inkoop van activa met veel liquiditeit voorzien om stabiliteit in de financiële markten te waarborgen', luidde het. Aziatische beurzen herstelden en China nam het voortouw. In dichtere contreien lanceert de Italiaanse regering een totaalpakket van €4 miljard een economische noodmaatregelen om de economie op de proppen te helpen. Toch gaan de rentes ook vandaag weer lager. Vooral de Amerikaanse rentes zetten hun neerwaarts elan in snel tempo voort en duiken tot 13 bpn (2-j.) lager. Beleggers blijven voorzichtig. EUR/USD houdt stand in het hoge 1.10-gebied.
 

Tienjaarsrente in VS

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.