Beleggers willen corona wel van zich afschudden …

De markten: kort op de bal

… maar dat lukt voorlopig niet

vlagecOpening

De markt zag het glas gisteren aanvankelijk terug halfvol. Europese beurzen openden sterk negatief maar vonden al gauw de weg terug hoger. Het gradueel herstel eindigde voor de meeste indices zelfs in het groen. Ook de “veilige” rentes (VS, Duitsland) lieten de intraday-laagtes achter zich. Het was mogelijk een signaal dat er voorlopig voldoende negatief nieuws verdisconteerd werd. Toch veranderde er een en ander met het ontwaken van de VS. Het fragiel sentiment kenterde. President Trump probeerde gisteren de gemoederen te bedaren maar zonder veel succes. De beurzen daar sloten ongeveer een half procent in de min. De Amerikaanse rentes krijgen een nieuwe tik, vooral aan het korte eind van de curve. De roep om actie door de Fed klinkt steeds luister. De markt verdisconteert een volledige renteverlaging voor de aprilbeleidsvergadering. De marktverwachtingen rond de ECB bouwen eveneens op, ook al is de marge voor een renteverlaging daar beperkt en de lat hoog. De Europese/Duitse rentes bevinden zich wel al op historisch lage en (her en der) negatieve niveaus. Dat vertaalt zich in een relatief beperkte renteval in tijden van risk-off/onzekerheid in verhouding met de VS. Dat is dé reden waarom EUR/USD het tijdens de afgelopen dagen eigenlijk niet slecht doet. De euro handelt zwak maar het verlies aan rentesteun speelt de USD op dit moment meer parten. Het muntpaar veerde midden februari op van het cruciale 1.0778-steunniveau en testte gisteren het 1.09-weerstandsniveau.

Corona zal de markten waarschijnlijk nog een tijdje domineren, al was het maar omwille van de relatief flauwe economische kalender vandaag (duurzame goederen en tweede BBP-lezing in de VS, economisch vertrouwen in de EMU) en de komende dagen. Azië zette vanmorgen al de toon. Het Amerikaans gezondheidsinstituut (CDC) identificeerde de eerste patiënt zonder directe link met buitenlands “besmet” gebied. Heeft het virus nu ook voet gezet op Amerikaanse bodem? Beleggers vrezen van wel. Europese aandelenmarkten tuimelen zo’n 2.5%, de rentes zo’n 2 (Duitsland) tot 5 (VS) basispunten. EUR/USD zet zijn weg hoger ondertussen rustig verder. Het paar gaat voorbij de 1.09 en is zelfs op weg naar de 1.0950-weerstand. De stijging laat niettemin een wrang gevoel achter. Het is vooral een balans van relatieve zwakte. We zijn benieuwd hoe het koppel standhoudt als de rust terugkeert naar de financiële markten en de (Amerikaanse) rentes de draad terug oppikken...
 

EUR/USD: een balans van relatieve zwakte

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.