Herpositionering omwille van corona houdt aan…

De markten: kort op de bal

Dollar krijgt (milde) tegenwind

Flag EU

Corona blijft alle andere thema’s op de markten overvleugelen. Investeerders voelen zich gedwongen om verschillende activaklassen tegen het licht te houden. De risicopremies worden gewikt en gewogen. Welke markten hebben de voorbije maanden mogelijk iets te veel naar de positieve kant van het verhaal gekeken en kunnen de risicotoets van corona niet doorstaan?

Na de forse tuimeling van de Amerikaanse beurzen maandag was de vraag hoe veel ‘coronabuffer’ er al was ingebouwd. De Europese en Amerikaanse beurzen toonden aanvankelijk een afwachtend patroon. De rust werd echter opnieuw grondig verstoord toen het Amerikaanse ‘Center For Disease Control and Prevention’ aangaf dat een uitbraak van corona in de VS een zaak was van ‘wanneer’, niet ‘of’ het zou gebeuren. Voor markten was deze nieuwe kijk op de VS waar er tot nu weinig concrete impact was van corona begrijpelijk een nieuwe reden om verder risico af te bouwen. De Amerikaanse indices sloten om en bij de drie procent lager. Ook het Amerikaanse consumentvertrouwen kon niet overtuigen, als was dat maar een secundaire verhaallijn in het marktgebeuren. Gezien de risico’s die de economie mogelijk boven het hoofd hangen, werd opnieuw bekeken wat men van de Fed kan verwachten. De Amerikaanse rentes daalden verder al was er hier de voorbije dagen wel al een grote stap gezet. De 10-j rente zet(te) toch een nieuw historisch dieptepunt juist boven 1.30%. Aan het korte eind van de rentecurve verdisconteert de markt nu een eerste Fed-renteverlaging in juni (70% voor eind april). Voor begin volgend jaar zijn 2 ½ verlagingen ingeprijsd. Ook de Europese rentes blijven neerwaarts georiënteerd, maar daar is de ruimte in absolute termen natuurlijk kleiner. Hierdoor verkleint de relatieve rentesteun voor de dollar. EUR/USD laat de 1.0778 steun langzaam achter zich en heeft stillaan uitzicht op de eerste weerstand in de buurt van 1.09.

Ook vanmorgen in Azië en bij de start in Europa kleuren de beurzen opnieuw rood (orde van grootte van 2.0%). Er zijn vandaag nauwelijks data in de VS en Europa. Het sentiment omtrent corona heeft dus nog maar eens vrij spel. Het sentiment blijft tot nader bericht risk-off. Toch zal de rentedaling waarschijnlijk naar een lagere versnelling (moeten) schakelen, gezien de absoluut lage niveaus waar we zijn terecht gekomen, zeker in Europa, maar ook in de VS. Minder forse bewegingen op de rentemarkt zullen er ook toe leiden dat de dollar minder rentesteun verliest. Toch houden we het gevoel dat de Amerikaanse munt op dit ogenblik minstens even gevoelig is voor ‘headline’ risico in verband met corona als de euro, ook al omdat de Amerikaanse munt in een iets langer perspectief nog steeds vrij ‘rijkelijk’ geprijsd is.
 

Figuur - Corona weegt op de dollar en helpt EUR/USD weg van 1.0778-steun

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.