Australische dollar op zwakste niveau sinds maart 2009

De markten: kort op de bal

Moet de RBA de rente dan toch nog verder verlagen?

flag australia

De Australische dollar hapt al een tijd naar adem. Dat is in de eerste plaats zo tegen zijn sterke Amerikaanse naamgenoot. Ook de tegen de euro, die toch niet echt blaakt van gezondheid, noteert de Aussie dollar in een iets langer tijdperspectief eerder zwak.
Er is nog geen definitief groeicijfer voor 2019 bekend, maar dat was naar schatting een matige 1.75%. Om de groei aan te zwengelen verlaagde de Reserve Bank of Australia de rente vorig jaar van 1.5% tot 0.75%. Voor dit en volgend (fiscaal) jaar verwacht de RBA wel een groeiherneming tot respectievelijk 2.75% en 3%. Ze blijft wel de arbeidsmarkt scherp in het oog houden. Tewerkstellingsgroei is essentieel als motor voor de binnenlandse vraag. Het is juist het arbeidsmarkrapport voor januari dat er vanmorgen voor zorgde dat de Aussie dollar een nieuwe tik te verwerken kreeg. AUD/USD viel terug tot 0.6630, het laagste niveau bijna 11 jaar.

De arbeidsmarkcijfers moeten dan wel behoorlijk slecht geweest zijn, zou je zo denken. Dat viel al bij al nog goed mee. Het aantal jobs nam verder toe met 13.5K, zelfs iets meer dan verwacht en volgend op een al sterke maand december. De markt viel echter over een onverwachte stijging van de werkloosheidsgraad van 5.1% tot 5.3%. Die stijging kwam er echter omdat meer mensen toetraden tot de arbeidsmarkt (participatiegraad steeg tot 66.1%). Toch concludeerde ze dat er nog voldoende onbenutte capaciteit is op de arbeidsmarkt. In dat geval zou de RBA de rente zelfs nog verder kunnen verlagen zonder dat dit onmiddellijk tot inflatie zal leiden.
We vinden dat die laatste stap in de redenering van de markt minstens voorbarig is. In haar communiqué en beleidsrapport van begin februari nam de RBA vooral een afwachtende houding aan. Ze rekent erop dat de renteverlagingen van vorig jaar stilaan hun weg vinden naar de economie. De Australische economie zal waarschijnlijk ook minstens tijdelijk verstoring ondervinden van corona. Toch zijn we niet overtuigd dat de RBA daarom onmiddellijk haar ‘laatste’ monetaire kogels gaat verschieten, als dit niet echt nodig is. Het is ondertussen wel een algemeen gegeven dat de markt (niet enkel in Australië) wel heel snel om bijkomende stimulus roept (zowel fiscaal als monetair) wanneer één of ander maandcijfer de verwachting niet helemaal inlost.

Hoe dan ook, het algemeen marktsentiment is USD-positief. De mogelijk grotere impact van corona op de Australische economie en de marktperceptie dat er daar eventueel nog ruimte is om de rente te verlagen, maken dat de Aussie dollar meer nog dan andere munten, op korte termijn slecht geplaatst is om weerstand te bieden tegen de opmars van de USD. Als de breuk beneden 0.6670 wordt bevestigd, doemt de eerste echt belangrijke steun op de technische grafieken pas op in de buurt van AUD/USD 0.6250 (low 2009).
 

Figuur - AUD/USD: Aussie dollar zakt door het ijs na (niet zo slechte) arbeidsdata

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.