Investeerders twijfelen steeds meer over Duitse (en Europese) groei

De markten: kort op de bal

Negatieve impact op euro en Europese rentes voorlopig beperkt

De indicator van ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsofsung) die peilt naar de verwachtingen van investeerders over de Duitse economie nam deze maand een forse duik, forser dan de marktverwachting. De deelreeks over de vooruitzichten voor de volgende 6 maanden daalde van 26.7 tot 8.7. De markt verwachtte slechts een beperkte terugval tot 21.5. Ook de inschatting van de actuele situatie van de Duitse economie werd steeds somberder (-15.7 van -9.5). Begrijpelijk zijn de investeerders vooral ongerust over de mogelijke impact van corona op de activiteit van export- en productiegerichte bedrijven zoals de autosector, chemie, staal of elektronica en machinebouw. De verwachting voor meer binnenlands georiënteerde sectoren zoals kleinhandel, diensten of nutsbedrijven is beperkt of onbestaande. Naast de mogelijk negatieve gevolgen van corona op de export en de toeleveringskanalen van Duitse bedrijven, wordt de markt zich volgens ZEW blijkbaar ook steeds meer bewust van het feit dat de Duitse economie zich aan het eind van vorig jaar in een precaire situatie bevond. De groei viel in het vierde kwartaal van 2019 volledig stil. Ook de Bundesbank gaf gisteren aan dat ze voorlopig weinig tekenen ziet van een betekenisvol herstel van de groei aan het begin van 2020, ook al omdat corona een bijkomende hypotheek legt op een economie die al naar adem hapt.

De marktreactie op het ‘negatieve’ ZEW-vertrouwensrapport was opvallend mild. Zowel de euro als de Europese rentes tikten heel even lager, maar keerden later terug naar de niveaus van voor de publicatie. We trekken nog geen blijvende conclusies, maar het kan een aanwijzing zijn dat er ondertussen al veel slecht nieuws in de Europese rentes en de euro verdisconteerd is. Zowel de euro als de Duitse 10-j rente bevinden zich nog wel heel kort bij belangrijke technische steunniveaus. De test is nog niet achter de rug. Volgende ijkpunt voor de Duitse en de Europese economie krijgen we met het PMI vertrouwen op vrijdag
 

Figuur - EUR/USD: euro verliest voorlopig geen verder terrein ondanks zwakke ZEW.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.