Japanse economie krijgt forse klappen

De markten: kort op de bal

Btw-verhoging en extreme weersomstandigheden laten hun sporen na

Flag Japan

De Japanse economie is het afgelopen kwartaal fors gekrompen. De economie slonk 1.6% op kwartaalbasis in Q4/2019 (-6.3% op jaarbasis), meer dan verwacht (-1% kw/kw) en de sterkste daling in meer dan 5 jaar. De btw-verhoging van 8% tot 10% in oktober, extreme weersomstandigheden en een globaal zwakkere vraag lieten hun sporen na op de economie.


De private consumptie zakte met 2.9%. Japanse gezinnen anticipeerden wellicht op de btw-verhoging door bepaalde consumptie-uitgaven te vervroegen van het vierde naar het derde kwartaal. Ook bedrijven kregen het hard te verduren en schroefden hun investeringen fors terug met 3.7% (consensus: -1.6%). Netto-exports droegen positief bij tot het BBP (0.5%) hoewel zowel importen (-2.6%) als exports (-0.1%) een daling noteerden. Ook de overheidsinvesteringen (1.1%) hadden een positieve bijdrage. Beide konden echter niet compenseren voor de overige forse dalingen.


Bovendien zien de vooruitzichten er allesbehalve rooskleurig uit. De uitbraak van het coronavirus kan een flinke knauw geven aan de Japanse economie en dreigt het land in het eerste kwartaal van dit jaar in een recessie te duwen. In een interview met het nieuwsblad Sankei, definieerde BoJ-gouverneur Haruhiko Kuroda de epidemie als “de grootste bron van onzekerheid” voor de binnenlandse economie. Kuroda sprak duidelijke taal en gaf aan dat de centrale bank “zonder aarzelen” in de monetaire stimuleringsbuidel zou tasten als het coronavirus een aanzienlijke invloed heeft op de Japanse economie.


USD/JPY reageerde nauwelijks op het zwakke groeicijfer en handelt in een zijwaarts kanaal (109.84). De Japanse 10-jaarsrente opende marginaal (1 bp) lager. Op de Aziatische beurzen staat de daling van de Japanse beurzen (tot -0.9%) in schril contrast met de stijgende beurzen (tot 3.18%) in China. De Chinese centrale bank (PBOC) verlaagde rente voor kredieten op middellange termijn met 10 bpn tot 3.15%. De PBOC tracht zo de economische schok van het coronavirus. Bovendien meldde Peking dat het de economie nog meer zou stimuleren door tijdelijke kortingen op de vennootschapsbelasting te geven.
 

Grafiek: Japanse 10-jaarsrente neemt een kleine duik

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.