Amerikaanse consument gaf iets meer uit in januari

De markten: kort op de bal

Belangrijke onderliggende maatstaf stagneert echter

Flag US

De Amerikaanse kleinhandelsverkopen vingen het jaar bescheiden aan. Het algemeen cijfer klokte af op een stijging van 0.3% m/m na een matige 0.2% in december. De sterke terugval in de afdeling kledij (soldenperiode) en brandstofprijzen (olieprijzen kelderen in januari) werd gecompenseerd door een herstel in auto-onderdelen en in souvenirshops. De maatstaf die geen rekening houdt met volatiele componenten (waaronder auto- en brandstofuitgaven) deed het iets beter: 0.4% m/m volgend op de 0.5% vorige maand. De “control group” hanteert een nog engere definitie en wordt daarom als een betere benadering van de Amerikaanse consumptie beschouwd. Volgens die maatstaf stagneerden de bestedingen echter. Bovendien werd het 0.5% cijfer van december neerwaarts herzien naar 0.2%. Joe Sixpack startte het kwartaal m.a.w. eerder zwak maar we trekken nog niet al te veel conclusies voor wat komt. Het consumentenvertrouwen blijft immers kortbij historische toppen – we krijgen hieromtrent later vandaag overigens een nieuwe indicatie.

Voor de financiële markten is het rapport een non-event. De Amerikaanse rentes zetten een stapje terug maar het moet gezegd dat de grootste beweging al eerder in de dag plaatsvond. Het sentiment is behoorlijk fragiel sinds de bekendmaking van maar liefst 15 000 mogelijke corona-besmettingen gisteren en bijna 5 000 vandaag. De nadruk ligt op “mogelijke” want de opstoot kadert in een nieuwe, meer conservatieve telling door de Chinese overheid. Ook de sluiting van de VS op maandag noopt investeerders mogelijk tot meer voorzichtigheid. EUR/USD profiteert uiterst marginaal. Het muntpaar noteert kortbij 1.085. De eerder gepubliceerde groeicijfers in Duitsland (0% kw/kw) en de eurozone (0.1% kw/kw) bieden immers zelf weinig redenen voor eu(ro)forie.
 

Tweejaarsrente VS

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.